Salesián získal Zlatou holubici míru

Teplický salesián P. Benno Beneš získal z rukou Brigity Janovské putovní cenu Zlatá holubice míru. Je to jedna ze 30 holubic, které si bez pompézního mediálního doprovodu předávají významné osobnosti jako uznání práce na poli lidksých práv.Držiteli Zlaté holubice byli v minulosti i Václav Havel, XIV. dalajláma nebo Michail Gorbačov. Otec Benno byl tímto způsobem oceněn za svůj přínos pro česko-německý dialog a odbourávání mezinárodních bariér v regionu. Holubice svého držitele zavazuje intenzivně se zasazovat o hodnoty, s nimiž je cena spojena. Držitel si ji může nechat anebo ji po čase předat dál.