Salesiáni slaví

Ve dnech 7. – 9. srpna 2015 proběhla na Velehradě mimořádná pouť široké salesiánské rodiny. Tisíce příznivců Dona Boska z nejrůznějších míst tu slavily 200. výročí narození tohoto světce.

Žhavé slunce, balónky a zpocené, ale rozzářené tváře mladších i starších účastníků byly charakteristické rysy velehradské slavnosti. Hlavní den oslav se nesl především ve znamení radostného setkání mnoha přátel v duchu sympatické neformální atmosféry.

Očekávám vás v nebi!

Slavnostní mši svatou na pódiu před bazilikou celebroval biskup Karel Herbst. Ve své promluvě připomněl různé postavy, které Dona Boska učily a doprovázely v jeho životě, i důležitý úkol pokračovat v tomto doprovázení také dnes. „Don Bosco nejspíš ani netušil, kolik věrných následovníků se přihlásí k jeho odkazu po dvou stoletích.“ Nemáme proto zapomínat na jeho slib: „Synáčkové, očekávám vás v nebi.“ V závěru mše svaté zazněla slova povzbuzení i od plzeňského biskupa Františka Radkovského a sestry Sumiko Maria Assunty, která je členkou generální rady FMA. Mše byla doprovázena scholou zlínské salesiánské farnosti, která navzdory extrémně horkému počasí vytvořila mezi věřícími příjemnou atmosféru.

Odpolední program byl složen z pestré nabídky aktivit a workshopů, mezi nimi například hudební dílna s Pavlem Helanem, přednáška Petra Cvrkala o duchovním doprovázení, koncert Josefa Špačka a jeho rodiny nebo workshop Libora Všetuly o animovaných klipech s výchovnou tématikou. Pro rodiny s dětmi byl připraven pohádkový les plný soutěží a sympatických postav v neuvěřitelných maskách a kostýmech.

Skype s Matkou Markétou

Tečkou za sobotním dnem byl narozeninový galavečer složený z vážných i spíše úsměvných setkání s osobnostmi salesiánské rodiny: vystoupili provinciálové salesiánů a salesiánek, hlavní představený v krátkém videopozdravu, ale také například Matka Markéta prostřednictvím originálního „skypu do nebe“. Během večera byli představeni vítězové soutěže „Napiš dopis DB“ a jejich díla. Velký úspěch a standing ovation sklidila skupina gymnastů, která zpestřila program dechberoucími lidskými pyramidami. Galavečer byl doprovázen nově vzniklou chválovou skupinou Czech it out, která v závěru zahrála i jubilejní hymnu Da mihi animas. Po animované modlitbě byl rozbalen veliký narozeninový dort a také každý účastník dostal v papírové krabičce svůj malý dortík. Po galavečeru následovaly koncerty Pavla Helana a Prague Cello Quartet.

Snít o plodech

Dlouho očekávané oslavy na Velehradě se setkaly s velkým úspěchem. Jak připomněl v nedělní závěrečné promluvě provinciál Petr Vaculík, předcházely jim celé čtyři roky příprav a seznamování se s osobností Dona Boska. „Teď přišel čas snít o plodech,“ řekl nakonec. Těmito plody jsou podle jeho slov především vděčná radost a posílení společenství. A to je také to nejcennější, co si poutníci ze Salesiánského Velehradu odvážejí.