Salesiánské středisko má nové logo!

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže v Teplicích používá od začátku ledna 2015 nové logo. Proč se středisko rozhodlo pro změnu loga a co nové logo vyjadřuje? Na to jsme se zeptali ředitelky teplického salesiánského střediska Vendulky Drobné.

Paní ředitelko, co Vás vedlo ke změně loga?

 „Změna loga každé organizace není jednoduchou záležitostí a vždy se jedná o zásadní věc, kterou je potřeba velice pečlivě zvážit. Ve středisku jsme na téma změny loga diskutovali téměř rok a samotný rozhodovací proces o konkrétní podobě loga trval téměř 3 měsíce. To víte, na naše staré logo, náš letitý „domeček“, jsme byli všichni zvyklí, vryl se nám do duší, ale všem nám bylo jasné, že novým potřebám dnešní doby již nevyhovuje a vlastně už ani nevystihuje dnešní život střediska. Můžete mi věřit, že od roku 1999, kdy bylo založeno středisko v Proseticích, se střediskový život významně změnil, i když jádro a poslání střediska zůstalo samozřejmě zachováno. Vždy nám totiž šlo a stále půjde především o výchovu mládeže v duchu preventivního výchovného systému učitele mládeže Jana Boska.“

Chtěli jste úplně nové logo nebo jste chtěli navázat na starý „domeček“?

„Chtěli jsme především logo, které bude výstižně charakterizovat naše středisko a služby, které poskytujeme. Vypsali jsme proto soutěž a oslovili několik odborníků, kteří se pohybují v této oblasti. Sešlo se nám přibližně 30 návrhů, ze kterých se do užšího výběru dostaly návrhy 3. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na tvorbě nového loga aktivně podíleli.“

Co tedy nové logo vyjadřuje, co skrývá?

„Tak přesně tuto otázku jsme kladli vybraným přátelům střediska během závěrečné fáze procesu tvorby nového loga, jestli poznají, co nové logo vyjadřuje. Chtěli jsme si tak otestovat, zda jdeme správným směrem. Nutno říci, že drtivá většina odpovídala, že vidí hrající si děti, míč, loďku, úsměv, střechu domečku a více znalí salesiánského života doplňovali, že vidí 3 pilíře, nebo chcete-li principy salesiánské výchovy, kterými jsou rozum, laskavost a náboženství.“

A jak byste popsala nové logo Vy sama?

„Odpověděla bych v podstatě stejně jako na předchozí otázku, když jsem popisovala, jaký dojem měli z nového loga příznivci našeho střediska. Můj popis bude trošičku delší. Naše logo vychází z 3 principů salesiánské výchovy, tj. hlavy hrajících si dětí a míč, který si podávají, znázorňují salesiánské výchovné pilíře. V tomto duchu naše logo navazuje na celosvětové salesiánské logo. Pracujeme s dětmi a mládeží, proto jsou v logu hrající si děti, neboť jsme volnočasové školské zařízení. Laskavost znázorňuje usměvavá zem, která také znázorňuje spolehlivou lodičku, na které vedeme naše klienty, aby se stali poctivými občany a dobrými lidmi. Ruce dětí tvoří siluetu střechy, která chrání domov, ve kterém se všichni cítí bezpečně a jsou doma rádi, stejně tak jako v našem středisku. A konečně červená barva loga odkazuje na celosvětovou salesiánskou rodinu.“

Paní ředitelko, děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám a Vašim spolupracovníkům, aby se vám i nadále dařilo vychovávat děti a mládež přesně v tom duchu, který popisuje nové logo teplického salesiánského střediska.

Za SSŠT Rostislav Kadlec