Salesiánské středisko Štěpána Trochty hledá nové dobrovolníky

Své služby pro děti a mládež nabízí Salesiánské středisko v Teplicích na třech místech – v Proseticích, v Trnovanech a na Zámeckém náměstí. Pedagogům a sociálním pracovníkům pomáhá při doučování a volnočasových aktivitách na 30 dobrovolníků. Ani to však nestačí.

Někteří dobrovolníci pomáhají pravidelně, jiní občas – při větších akcích nebo na táborech. Dobrovolníci hrají v hernách každé odpoledne s dětmi stolní hry nebo se zapojují přímo v kroužcích jako asistenti pedagogů, kteří kroužky vedou a při doučování.

Co potřebujeme, aby vaše pomoc byla opravdickou pomocí?

Pravidelnou účast podle zvolené činnosti, schopnost samostatné či týmové přípravy a práce s dětmi a mládeží, schopnost říkat otevřeně a ve vhodné formě své myšlenky a názory, věk nejméně 15 let – podle zvolené činnosti, čistý trestní rejstřík, pozitivní přístup ke křesťanským hodnotám, ochotu věnovat svůj čas dětem bez nároku na finanční odměnu

Co si můžete od nás odnést vy?

Zajímavou a různorodou práci, možnost získat zkušenost v práci s dětmi, rozvinout vlastní schopnosti, možnost využívat benefity (zapůjčení vybavení střediska, bezplatné využívání posilovny, hudebny), možnost vzdělávání (kurzy, semináře), možnost zprostředkování návazných programů (např. dlouhodobá dobrovolná služba v Africe, Indii, Bulharsku), možnost výkonu studijní odborné praxe.

Jaké dobrovolníky v současnosti potřebujeme?

Na Zámeckém náměstí chybí dobrovolník na základní výuku klavíru mladších dětí v úterý od 15:30. V Trnovanech chybí asistenti kroužku vaření v pondělí od 13:30 a ve středu od 14:00. Ve středu chybí dobrovolník na doučování.Ve čtvrtek by se od 14:30 uplatnil asistent na kroužek počítačů a od 15:30 na tancování. V Proseticích se zvýšil zájem o kroužek plavání, tak hledáme dobrovolníky do Aquacentra v pátek od 15:00.

Zájemci o dobrovolnictví mohou kontaktovat koordinátora dobrovolníků: Mgr. Petr Kalas, tel. 732 726 670, petr.kalas@teplice.sdb.cz.