Salesiánský misijní den 2013: cesta víry mladých (aktualizováno)

Salesiánský misijní den nabízí příležitost zahlédnout salesiánský svět ve větším celku a zapálit své srdce zápalem salesiánských misionářů. K dispozici jsou on-line videa v českém znění, podnětné texty, modlitba atd. Je možné je využít jak pro osobní vzdělávání, tak i jako podnět pro různá společenství a prázdninové akce

Úvodní slovo hl. rádce pro misie

Vážení salesiáni a přátelé salesiánských misií,

na začátku ledna 2013 vám přeji rok plný světla!

Prožíváme rok Víry a čas milosti. Jako opravdoví synové Dona Boska chceme žít vždy s hlubokým smyslem pro církev. Téma Salesiánského misijního dne 2013 je “cesta víry mladých lidí”. Během letošního roku víry se inspirujme mladými křesťanskými komunitami v Africe a objevme jejich bohatství a způsob práce jejich katechetů.

V průběhu roku víry vás zvu žít modlitbu SMD 2013: “Ježíši, provázej mě – Ježíši, zůstávej se mnou… jsem tvůj svědek! “

P. Václav Klement, SDB

Rádce pro misie

Co je to Salesiánský misijní den

Jde o jeden den či týden v roce zaměřený na informování o salesiánských misiích vždy v souvislosti s konkrétním tématem a kontinentem. V roce 2013 je téma “cesta víry mladých lidí – katechumenát a katecheze” a směřuje náš pohled do Afriky. Mohli jsme jej slavit od 24. února do 3. března 2013, v týdnu, kdy slaví svátek sv. Versiglio a Carravario (25.2.), ale je to možné samozřejmě i teď.

Podle slov hlavního představeného Pascuala Cháveze má slavení letošního SMD tři velké cíle:

1. Návrat k Donu Boskovi: Jdeme s mladými lidmi na cestě jejich víry. V našem druhém roce příprav na 200. výročí narození Dona Boska jsme pozváni k pochopení jeho pedagogiky. Ve svých čtyřech životopisech, kde psal o svých chlapcích (Luigi Comollo, Dominik Savio, Francis Besucco a Michal Magone), nám Don Bosco nabízí konkrétní modely Ježíšových apoštolu k jeho synům, kteří jsou učitele víry pro mladé lidi.

2. Evangelizace našeho srdce během roku víry. Téma SMD 2013 nám pomáhá porozumět významu naší osobní cesty víry, cesty, která nikdy nekončí. Jsme učedníci na cestě denně víc a víc chceme následovat našeho Mistra. Jestliže naše vlastní srdce nejsou evangelizovaná, nemůžeme evangelizovat mladé lidi, kteří na nás čekají, a nebudeme moct animovat naše katechety pro jejich veliké úkoly.

3. Otevírání našich srdcí k misijním hranicím. Jeden způsob, jak posilnit misijní kulturu, je ten, že budeme každý den zajímavým způsobem šířit informace ohledné misií. Díky množství filmů, které putují po salesiánském světě, jako třeba filmy z Missioni Don Bosco (Turín), celá kongregace a vůbec celá salesiánská rodina je v obraze o tom, co se dnes v misiích děje.

Materiály a inspirace 

Materiály a více informací naleznete na http://www.sdb.cz/co-delame/misie/smd/.

3 videa v českém dabingu k SMD 2013.
Dopis hl. představeného a hl. rádců k SMD 2013.
Modlitba k SMD 2013.
Nápady ke slavení.
Salesiánský misijní měsíčník Cagliero 11 v českém překladu.
Informace a dopisy misijních dobrovolníků – www.adopcenablizko.cz.

Podpora salesiánských misií

Součástí slavení Salesiánského misijní dne je také sbírka na podporu celokongregačního projektu na výrobu katechetického materiálu v Africe a zároveň i našich misií v Bulharsku. Č. účtu 2100240326/2010, specifický symbol: 520.

Všem podorovatelům a dárcům upřímně děkujeme!