Seminář na Velehradě: výstupy

Poslechněte si audiozáznam salesiánského semináře na Velehradě, který se věnoval osobě Ignáce Stuchlého, Tita Zemana a vlivu komunistické totality na naši mentalitu.

Má Ignác Stuchlý co říct do dnešní doby?

Má cenu usilovat o jeho blahořečení?

Co na to odborníci? Co na to naši salesiáni?

Audionahrávky

Vyberte si přednášku, která vás zajímá, a poslechněte si ji v češtině nebo v italštině!

„Staříček žil celý život tak nenápadně a skromně. Líbilo by se mu, že se jeho životu věnuje devět teologů, deset kardinálů, šest historiků atd.?“ (12)

„Za komunistů se nahoru dostali ti nekompetentní. My z toho máme postoj nedůvěry k autoritě. Z principu očekáváme, že nás autorita zklame.“ (14)

„Myslím si, že fenomenální věc, kterou salesiáni v období normalizace dokázali, vedle jezuitů, dominikánů a nejvíc asi františkánů, bylo vytvořit podzemní studia. Velmi dobrý systém vzdělávání budoucích salesiánských kněží, ale i laiků!“ (15)

Rozhovor: Bude Ignác Stuchlý blahoslavený?

Fotogalerie