Setkání bývalých civiláků

v salesiánském středisku

Absolventi náhradní vojenské služby si v sobotu 4. června připomněli letošní dvacetileté výročí založení Salesiánského střediska Štěpána Trochty – domu dětí a mládeže v Teplicích.

Za celou dvacetiletou historii prošlo dveřmi na 19 mladých mužů, kteří pomáhali s výchovou a bezproblémovým fungováním střediska mládeže, které za celou dobu existence působilo na několika místech v Teplicích. Na setkání přijelo do Teplic z různých koutů Čech osm civiláků. Po celou dobu setkání je doprovázel ředitel střediska P. Ladislav Nádvorník a večer se připojil i ten kdo stál u zrodu, bývalý provinciál P. Benno Beneš.

Program začal mší svatou. Dále následoval společný oběd a prohlídka míst, kde za celou dobu existence středisko mládeže fungovalo, kde také civiláci působili. Nejen v prostorách střediska, ale i cestou všichni vzpomínali, co vše zde prožili, koho potkali a jakým způsobem skončili právě v Teplicích.  Vždyť někteří zde vykonávali náhradní vojenskou službu i tři roky. Vzpomínek bylo víc než dost i proto, že někteří od ukončení civilky v Teplicích téměř nebyli nebo se také neviděli. Mohli tak srovnat, co vše se zde od jejich působení změnilo. Vzpomínky podpořili fotografie, některé ještě černobílé, které vykouzlily úsměvy na tvářích všech. „Podle vzpomínek to bylo vlastně včera“, i když včera bylo před pěti nebo i dvaceti lety.

Setkání bylo zakončeno tam, kde začalo. V sídle teplických Salesiánů na děkanství, respektive na zahradě. Až do pozdního večera u ohně a za zvuku kytary všichni ještě jednou procházeli všechny své vzpomínky a probírali věci současné. Večer byl také posledním bodem programu setkání civiláků a časem odjezdu domů. Někteří přijeli a také odjeli vlakem, jiní autem či pěšky.

Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a současnému řediteli Salesiánského střediska Štěpána Trochty – domu dětí a mládeže P. Ladislavu Nádvorníkovi, který celé setkání zaštítil.

Michal Kocourek