Setkání ministrantů v Sebranicích

Během podzimních prázdnin se sešlo 24 hochů a kolem desítky salesiánů v malebné vesničce Sebranice mezi Litomyšlí a Poličkou. Konalo se zde setkání starších ministrantů ze salesiánských farností.

Kromě místních kluků přijeli ministranti doprovázení salesiány ze Zlína, z Pardubic, z Prahy, z Plzně i z dalekých Teplic a Rumburku. Cílem setkání bylo povzbuzení ve víře, prohloubení ministrantských dovedností a zážitek společenství.

Svou fyzickou zdatnost mohli kluci prověřit při čtvrtečním večerním zálesáckém čtyřboji a páteční odpolední bojové hře. Ministrantské dovednosti si kluci zopakovali při soutěži trojic na různých stanovištích. Povzbuzeni pátečním večerním filmem, odjížděli kluci v sobotu dopoledne na brigádu do rodin, kde kromě práce poznali místní obyvatele a ochutnali při obědě místní speciality. Odpoledne jsme putovali do vedlejší vesnice Širokého Dolu ke slavení mše svaté v gotickém kostelíku. Večer pak následovala beseda s komunitou a soutěž týmů věnovaná devadesátileté přítomnosti salesiánů na našem území.

Během setkání se z poloviny přítomných kluků podařilo vytvořit kapelu s hudebními nástroji. Postupně sehraná kapela pak doprovázela liturgii i společné ranní a večerní modlitby, připravené pod vedením salesiánů z jednotlivých míst. V neděli po ranní mši odjížděli ministranti do svých farností s očekáváním, že další setkání ministrantů se za rok uskuteční na jiném místě, a sice u salesiánů v Plzni.

Petr Zelinka