Skřeti na Střekově

Začátkem června mladší děti vyrazily na předprázdninovou víkendovku zvanou „Skřeti na Střekově“. Už jen název je nesnadný jazykolam, natož zkoušky, které musely podstoupit, aby získaly zpět hrad pro krále Aragorna. Ale pěkně popořádku…

Hned na nádraží za dětmi přišel jeden zvláštní posel z doby středověké se zprávou, že hrad Střekov, kam jsme se původně chystali, byl dobyt skřety a přejmenován na Skřetov. Hrad je potřeba dobýt zpět, což nebude lehké, ale po cestě se nám dostane tajemné pomoci. Nejprve bylo třeba proplížit se kolem jednoho zvlášť hnusného skřeta na úzkém mostě. V nedalekém parčíku jsme nalezli hesla obsahující moudrost hobitů, která nám posloužila jako vstupenka na naši základnu – faru.

Poté, co jsme se poctivě rozdělili a posilnili z domácích zásob, proměnili jsme se v hobity, elfy a trpaslíky. Čekal nás snad nejtěžší úkol vůbec: získat v hlubokém černočerném sklepě amulety vracející život zabitým, utonulým a …

Tyto amulety nás tedy měly chránit následující den.

Cesta na hrad byla skutečně obtížná, nejen proto, že vedla do příkrého kopce. Hned na začátku jsme museli hasit nebezpečné ohně, ač nás skřeti oslepili a ochromili. Vzájemnou spoluprací jsme to zvládli, utonulé elfy zachránil první amulet. Na jednom úseku cesty nás skřeti začali ostřelovat zvláštními koulemi, ale i tady jsme unikli; několik našich padlých oživil další amulet. Na Skřekově jsme byli vyzváni k rozhodující bitvě.

Nasadili jsme všechny společné síly a po tuhé bitvě jsme nad skřety zvítězili. Hrad byl dobyt a my jsme už byli očekáváni králem Aragornem, který nás na výraz svých velikých díků provedl celým svým sídlem. Místy byl hrad poznamenán šrámy z bitev i zubem času, místy naopak doznal moderních změn, ze kterých si král nejvíce pochvaloval elektrickou lampičku osvěcující model hradu či splachovací záchod. Po prohlídce s nádhernými výhledy z věže i z hradeb a po skvělé hostině nás čekal poslední úsek cesty, zpět domů. Je pravděpodobné, že jeden skřet nakonec zůstal naživu, protože nám cestu pěkně zamotal a znesnadnil.

Je tedy možné, že naše dobrodružství bude mít ještě pokračování…

Věrka Gajdůšková