Slavnostní otevírání nového Střediska v Trnovanech

Slavnostně jsme zahájili provoz v novém Středisku v Trnovanech

Ve středu 30.9. proběhlo v prostorách trnovanské Luny slavnostní otevření druhého zařízení Salesiánského středisko Štěpána Trochty – domu dětí a mládeže  v Teplicích. Slavnosti se zúčastnil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, primátor Teplic a senátor Jaroslav Kubera, pracovnice odboru Sociálně právní ochrany dětí v Teplicích, zástupci Ústeckého kraje, zřizovatele Salesiánské provincie Praha, někteří sponzoři, dobrovolníci  a další hosté.

Primátor Jaroslav Kubera ve svém krátkém proslovu vyzdvihnul pozitivní působení Salesiánského střediska Štěpána Trochty při řešení problémů sociálně vyloučených komunit v Teplicích a ocenil skutečnost, že se na rekonstrukci prostor výrazně podílel také  podnikatelský sektor.

Biskup Mons.  Jan Baxant poděkoval řediteli Nádvorníkovi a jeho týmu za jejich práci v Teplicích a poté nové středisko vysvětil.

Podle ředitele Ladislava Nádvorníka si rekonstrukce a následné vybavení vyžádalo více než půl milionu korun. Na financování se podíleli:  Magistrát města Teplice, MŠMT, Nadace ČEZ, dárci z řad občanů a  různé podnikatelské subjekty a živnostníci, kteří přispěli hmotnými dary, výraznými slevami nebo přímo penězi. Veliké poděkování také patří nezištné pomoci mnoha dobrovolníků.

V novém středisku v Trnovanech se budeme při své práci již tradičně zaměřovat na volnočasové aktivity pro děti a mládež a pomoc při vzdělávání, kulturní a sportovní akce pro rodiče a děti, nízkoprahový klub pro děti a mládež, pomoc při volbě povolání, poradenské služby, pomoc při jednání s institucemi a jiné. Nabízíme také individuální pomoc lidem, kteří se ocitli  v nelehkých životních situacích. Provoz střediska je financován z dotace MSMT, Magistrátu města Teplice, z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČRa různých darů.

Při své činnosti spolupracujeme s Oblastní charitou Teplice,  se školami a dalšími institucemi v Teplicích.