Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Namaluj svého anděla

Křesťanská tradice chápe anděla jako duchovní bytost – osobu bez hmotného těla. Jeho hlavní vlastností je, že je ze své podstaty dobrý. V minulosti byli andělé pro výtvarníky inspirací k vytvoření mnoha uměleckých děl –  především jako ochránci a nositelé dobrých zpráv. Současný člověk má na mnohé skutečnosti jiný pohled. Zajímalo nás, jak ztvární svoji představu anděla děti.

Od 1.12.2012 do 31.1.2013 probíhala výtvarná soutěž Namaluj svého anděla, kterou vyhlásilo Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže. Soutěž probíhala ve 4 kategoriích: do 7 let, od 8 do 14 let, od 14 do 18 let a nad 18 let a děti si mohly vybrat libovolnou výtvarnou techniku. 8. 2. 2013 jsme v Salesiánském středisku v Proseticích vyhlásili vítěze a předali jim ceny. „Velmi příjemně nás překvapilo, kolik dětí se do soutěže zapojilo. Do střediska dorazilo poštou celkem 105 obrázků, takže porota měla spoustu práce s vyhodnocováním. Nejvíce byla zastoupená kategorie od 8 do 14 let a nejčastější technika, kterou děti volily, byla malba temperami, vodovými barvami a tužkou. Nejméně častou byla naopak koláž.  Zapojily se jak jednotlivci, tak děti ze základních škol, školních družin, domů dětí z Teplic a Duchcova.“ uvedla Bc. Stanislava Schöpková, která celou soutěž vymyslela a zrealizovala.

Všechny obrázky, které dorazily do střediska, zhodnotila porota ve složení Bc. Stanislava Schöpková, Jaroslav Hunka z občanského sdružení Divadlo Orry o.s. a Mgr. Dagmar Fryčová, externí lektorka Katedry výchov uměním PF UJEP v Ústí nad Labem a ZŠ Duchcov. Paní Fryčová také převzala záštitu nad celou soutěží. Zároveň jsme všechny soutěžní obrázky naskenovali a vložili na facebook, kde probíhalo hlasování o nejkrásnější obrázek, do kterého se mohl zapojit naprosto každý.

V I. kategorii do 7 let zvítězila Rozárie Klimešová (6let) spolu se svým bratrem Bartolomějem Klimešem (4roky), druhé místo obsadila Magdaléna Knorrová (7let) a třetí místo Pavlína Ungrová (7 let) – obě z Družinky Duchcov při ZŠ A. Sochora v Duchcově.

V II. kategorii od 8 do 14 let zvítězila Annemarie Appeltová (12 let) ze ZŠ Nové Lázně, 2. místo obsadila Vladimíra Mudrová (13 let) ze ZŠ  s RVMPP v Teplicích a 3. místo Anželika Rudenko (12 let) ze ZŠ Nové Lázně.

Ve III. kategorii od 14 do 18 let zvítězila Eliška Slavatová (15 let), 2. místo patří Martinovi Švambergovi (15let) a 3. Místo obsadila Sára Takáčová (15 let) – všichni jsou ze ZŠ Nové Lázně v Teplicích.

Internetové hlasování na facebooku vyhrála Vladimíra Mudrová (13let) ze ZŠ  s RVMPP v Teplicích.

Vítězné obrázky budou vystaveny od 21. 2. 2013 do 8. 2. 2013 v Jazz clubu v Teplicích.

Děkujeme všem soutěžícím, kteří se zapojili, gratulujeme vítězům a těšíme se na další spolupráci.

Fotky z vyhlášení zde