Slavnostní zahájení školního roku

Děti a mladí lidé mohou i tento školní rok využívat nabídku volnočasových aktivit Salesiánského střediska Štěpána Trochty. U příležitosti zahájení nového školního roku proběhne zábavný program pro děti i jejich rodiče.

„V pátek 7.9. ve dvě hodiny začíná na dvoře našeho střediska diskotéka pro děti,“ popisuje průběh akce Lucie Rupprichová, vedoucí střediska v Teplicích-Proseticích. Na diskotéku naváže vystoupení hasičského sboru a ukázka hasičských vozidel. Program doprovodí taneční hip-hop vystoupení Jakuba Fedáka a romské písně v podání sester Murgačových. Na děti čekají i drobné soutěže, na jejichž konci bude středisko slavnostně otevřeno symbolickým kovovým klíčem.

Zábavné zahájení nového školního roku proběhne o pár dní později i ve středisku v Trnovanech v areálu Luny v prvním patře. V úterý 11. září od 15:00 čeká na děti deset soutěžních disciplín. Díky nim se děti zároveň seznámí se zájmovými kroužky, které zde mohou během školního roku navštěvovat. Vstup na obě akce je zdarma a je určen pro širokou veřejnost, zejména pro děti od 6 do 20 let.

„I v tomto školním roce se budeme zaměřovat na volnočasové aktivity pro děti a mládež, pomoc při vzdělávání a volbě povolání, při přípravě předškolních dětí na školu, poradenské služby, pomoc při jednání s institucemi a jiné. Máme v plánu opět řadu kulturních i sportovních akcí pro rodiče a děti. Provozujeme dva nízkoprahové kluby pro děti a mládež. Nabízíme také individuální pomoc lidem, kteří se ocitli v nelehkých životních situacích. Každý je u nás vítaný,“ uvádí ředitel Ladislav Nádvorník. Podrobné informace o všech programech naleznete na webových stránkách www.teplice.sdb.cz nebo na stránkách sociální sítě Facebook.

Zároveň je třeba touto cestou poděkovat sponzorům, bez jejichž finanční podpory by Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže nemohlo fungovat. Jsou to zejména Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Magistrát města Teplice. Velký dík patří také mnoha dárcům a dobrovolníkům za jejich nezištnou pomoc.

 

                                                                             Jana Švecová

 

Fotky z Prosetic najdeš zde

Fotky z Trnovan najdeš zde