Slavnostní zahájení školního roku

v Teplicích

V Salesiánském středisku Štěpána Trochty proběhlo v pátek  9.9. na Luně v Trnovanech i v Proseticích slavnostní zahájení školního roku.

V Proseticích byla pro děti připravená diskotéka a různé soutěže, taneční vystoupení místní dívčí skupiny, své umění předvedli sestry Murgačovy a Jakub Fedák. Po celou dobu slavnosti účastníky bavil klaun. Poté jsme při tradičním ceremoniálu „otevřeli“ středisko symbolickým kovovým klíčem.  

Na Luně byla pro děti připravená soutěž o ceny, kdy jednotlivá stanoviště představovaly různé kroužky, které ve středisku mohou děti navštěvovat. Zábavné odpoledne bylo ukončeno slavnostním otevřením řetězu na dveřích střediska.

Během programu byli účastníci seznámeni s nabídkou kroužků v letošním školním roce. Jedná se např. o sportovní hry, posilovnu, počítačové kroužky, vaření, šikovné ruce, hudební kroužky, dramatický kroužek, dílny a další. Slavnostní akce se zúčastnilo celkem 140 dětí.

„V letošním školním roce se budeme při své práci již tradičně zaměřovat na volnočasové aktivity pro děti a mládež a pomoc při vzdělávání, kulturní a sportovní akce pro rodiče a děti,  pomoc při volbě povolání, poradenské služby, pomoc při jednání s institucemi a jiné. V Proseticích i v Trnovanech provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež i vzdělávání pro děti v předškolním věku. Nabízíme také individuální pomoc lidem, kteří se ocitli  v nelehkých životních situacích. Každý je u nás vítaný.“ uvedl ředitel Ladislav Nádvorník. Podrobné informace o programech naleznete na webových stránkách.

Zároveň touto cestou chceme poděkovat našim sponzorům, bez jejichž finanční podpory by Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže nemohlo fungovat. Jsou to zejména: Magistrát města Teplice, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad a Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Velký dík patří také mnoha dárcům a dobrovolníkům, za jejich nezištnou pomoc.