SMD 2014: MY JSME TI JINÍ – sdílet Boží lásku s migranty

Salesiánský misijní den obrací v roce 2014 naši pozornost na MIGRANTY a na evropský kontinent. Už po 27. hlavní představený nabízí celé Kongregaci misijní téma, abychom se mohli více dozvědět o působení dalších salesiánů a aby se nám otevíraly oči a srdce pro nové misijní horizonty. Slavit ho chceme v blízkosti svátku sv. Versiglia a Caravaria 25.2. U nás v ČR se můžeme více zaměřit na naši misii v Bulharsku, která s tímto tématem souzní.

Je k dispozici spousta materiálů jak ve světových jazycích, tak i v češtině:

Dopis hl. představeného 
Jak slavit? 
Materiály 
Misijní videa
Modlitba 
Dopis hl. rádců

Více informací o naší misii v Bulharsku najdete na www.bulharsko.sdb.cz a o začínající stavbě nového sal. střediska ve Staré Zagoře na www.postavskoluakostel.cz.

Děkujeme všem za podporu salesiánských misií nejen ve světě, ale i na evropském kontinentě.