SMD 2015: "Pane, pošli mě!"

Téma Salesiánského misijního dne (SMD) pro rok 2015 je salesiánské misijní povolání. Je natolik zajímavé, že je k dispozici i brožura v českém jazyce, řada videosvědectví misionářů a mnoho dalšího. Nenechte si ho letos ujít!

VYSVĚTLENÍ PLAKÁTU K SALESIÁNSKÉMU MISIJNÍMU DNI 2015

„Pane, pošli mě!“

Je to vírou naplněná odpověď na volání Pána, který nás posílá „do celého světa“ hlásat jeho Království. Srdce salesiána misionáře odpovídá velkoryse a odvážně tak, jako srdce Dona Boska. Pane, pošli mne,“ není jen modlitba za poslání nových misionářů, ale také zahrnuje modlitbu za křesťanské společenství, kterému misionář nabízí celý svůj život. Pán se nepřestává ptát: „Koho pošlu?“ (Iz 6,8) Plakát SMD je pozváním k modlitbě za to, aby Pán znovu probudil srdce řady salesiánů k horlivé misijní odpovědi na tuto naléhavou otázku. V horní části plakátu vidíme fotku první misijní výpravy z 11. listopadu 1875. Dolní část pak ukazuje salesiána misionáře vyslaného dnes, stále otevřené dveře salesiánského domu a misijní komunitu.

HTML kód

<iframe width=”460″ height=”300″ src=”https://www.youtube.com/embed/AfTboa1zG7k” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
Je k dispozici spousta materiálů jak ve světových jazycích, tak i v češtině:

Brožurka se stažení v pdf

Co je SMD?

Dopis hl. představeného 

Jak slavit? 

Materiály 

Misijní videa

Modlitba 
Dopis hl. rádce

Salesiánský misijní den (SMD) má dlouhou historii. Sám Don Bosco měl velkou touhu být misionářem. Když nemohl odjet do misií sám, posílal tam od roku 1875 své nejlepší spolupracovníky.

V salesiánské rodině slavíme výslovně Salesiánský misijní den od roku 1988. Na každý rok je vybráno jedno z důležitých témat a kontinent, na který více zaměřujeme svou pozornost.