Smyčcové sexteto českých filharmoniků

Další nádhernou beneficí pro Salesiánské středisko mládeže, na kterou se mohou příznivci klasické hudby těšit, bude koncert v podání našich vynikajících českých umělců – hudebníků České filharmonie.

Smyčcové sexteto českých filharmoniků poprvé vystoupí v Salesiánském divadle dne 29. září 2015 v 19.00 hod. Vstupenky v hodnotě 200,- Kč je možné zakoupit do konce června a potom v měsíci září na recepci Salesiánského centra, Kobyliské nám. 640/11, 182 00 Praha 8 – Kobylisy. Kontakt: spackova@sdb.cz, tel: 283029311, www.strediskokobylisy.cz.

Výtěžek ze vstupenek a dobrovolných darů bude věnován na rozsáhlou činnost s dětmi a mládeží v Salesiánském středisku mládeže. Kromě všestranných kroužků pro děti, volnočasových klubů, školičky, příměstských táborů, chaloupek, sociální práce, poradenství pro rodiny, se středisko zaměřuje i na doučování dětí s vývojovými problémy.

Ředitel střediska Václav Jiráček vysvětluje, proč se ve středisku konají již tradičně benefiční koncerty: „Provoz v mnoha různých aktivitách, které za rok navštíví až 1200 dětí, není levná záležitost, a každá pomoc ve formě benefice je pro nás velkým darem, jak ze strany účinkujících, tak i ze strany posluchačů, kteří nás zakoupením vstupenek a dobrovolným příspěvkem podporují.“

Josef Špaček, zástupce koncertního mistra v ČF k tomu dodává: „Nikdo ze sexteta ani na chvíli nezaváhal udělat něco dobrého pro děti.“

Smyčcové sexteto českých filharmoniků vzniklo na půdě České filharmonie v roce 1994 a jeho nástrojová kombinace ve složení 2 houslí, 2 viol a 2 violoncell výrazně obohatila českou komorní hudbu. Sexteto účinkuje nejen v domácím prostředí, ale především je žádáno v zahraničí – v Japonsku, Německu.

V jeho čele stojí vynikající český houslista Bohuslav Matoušek, znamenitý sólista a komorní hráč, vítěz Pražského Jara v roce 1972, student světových houslistů – Milsteina, Grumiauxe, Schneiderhana, Snítila aj. V roce 1977 působil jako koncertní mistr a sólista v Tokiu pod taktovkou Zubina Mechty, Leonarda Bernsteina, Mstislava Rostropoviče ad. Dalšími představiteli tohoto ansámblu jsou koncertní mistr, violoncelista František Host a první violista ČF Jaroslav Pondělíček, kteří patří mezi přední umělecké reprezentanty České filharmonie. Komorní soubor doplňují vynikající hudebníci ČF Ota Bartoš – housle, Jan Šimon – viola, Josef Špaček – violoncello.

Na koncertě uslyšíme díla J. Suka, A. Dvořáka a J.Brahmse.