Soutěže a opékání na faře na závěr školního roku

Na závěr školního roku jsme pro předškolní děti z obou středisek připravili na faře společnou akci s táborákem a soutěžemi. Na akci byli pozvaní předškoláčci i se svými rodiči, kteří se do soutěží také aktivně zapojovali.

Rodičům byly svěřeny jednotlivá stanoviště, aby měli možnost sledovat, jak se dětem při plnění různých úkolů daří. Na závěr měly děti možnost zaskákat si na trampolíně a spolu s rodiči opéct buřty, na které se moc těšily. Děti si odnesly domů odměny v podobě medailí a sladkostí, ale hlavní odměnou bylo příjemně strávené dopoledne s rodiči a kamarády.

Další fotografie si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.