Soutěžení s Donem Boskem

Čtvrteční akce Soutěžení s Donem Boskem na Luně byla spjata s celotýdenní soutěží.

Od pondělí do čtvrtka měly děti za úkol vyplňovat každý den 5 nových otázek, které se týkaly života Dona Boska. Po celém středisku byly pověšeny kartičky s obrázky a příběhy, které dětem měly v určování správných odpovědí napomoci. Někteří z účastníků se zapojovali už od začátku týdne i do samotných příprav na soutěž. Pročítali jednotlivé letáčky a společně jsme pak každý den označovaly ty, které se vztahovali k otázkám na daný den. Těchto soutěžních úkolů se v prosetickém středisku zúčastnilo celkem 17 dětí.

            Ti kteří měli zájem, měli pak možnost jet s námi do střediska na Luně, kde pro ně byly připraveny další zajímavé soutěžní úkoly, spjaté se životem Dona Boska. Bylo zde celkem pět stanovišť a na každém z nich byl „Don Bosko“ v určité fázi svého života a dal dětem úkol, který se tohoto období týkal.

            Děti měly z akce radost, podle jejich ohlasů se jim asi nejvíce líbily soutěže v prostorách tělocvičny, kde se nacházel „Don Bosko“ jako dítě. Zde si každý vylosoval lísteček s úkolem, který měly splnit. Byly to různé fyzické aktivity, což děti bavilo více než odpovědi na nejrůznější otázky, které měli za úkol na několika jiných stanovištích. Některým z nich se také líbil úkol „Dona Boska“ jako staršího pána (začátek misií), kterému měli předvést tanec na africkou hudbu. Pro jiné to byl ale naopak jeden z úkolů nejtěžších.

            I když se na čtvrteční vyhodnocení a nové soutěže nepřihlásili všichni, kdo se od pondělí zapojili do vyplňování soutěžních otázek, akce se podařila a program se všem zúčastněným líbil.

 

                                                                                                   Jiřina Tétauerová