Společné akce v březnu

Společné akce obou středisek

     Na pátek 5.března jsme připravili společný střediskový program, a  to promítání fotek pořízených během pobytu některých z nás a samozřejmě i některých dětí v Jizerských horách u Jablonce nad Nisou.  Tato akce se konala ve středisku na Luně,  kde jsme krom dětí pocházejících z Teplic-Trnovan a okolí přívítali také naše známé navštěvující prosetické středisko..

     V pátek 19.března jsem se ve středisku na Luně rozhodli přivítat kvapem přicházející nadcházející jaro.  Venkovní teploty kulminující do pozdně jarních stupňů a příroda kvapem se probouzející odpovídaly příznačnému názvu sportovně-vědomostní soutěže,  kterou jsme naplánovali na ono páteční odpoledne,  a sice názvu „Teplický maratón“.  Šlo o kombinaci sportovních dovedností uplatněných při jízdě na rotopedech spolu s přeskoky přes švihadlo a vědomostního kvízu na témata úzce spjatá s teplickým děním,  doplněného o všem známé luštění křížovky.  U jízdy na rotopedech byla body ohodnocována  soutěžícím ujetá vzdálenost za pevně stanovený dvouminutový časový limit.  Při skákání o švihalo získal nejvyšší počet bodů ten ze soutěžících,  který zvládl nejvíce přeskoků.  U kvízu pak byla bodem hodnocena každá ze správných odpovědí,  přičemž otázek bylo pokládáno celkem devět.  Komu se podařila vyluštit celá tajenka o dvanácti sloupcích,  byl ohodnocen jedním bodem.  Vítězem soutěže,  který byl také měrou dopovídající snažení a dovednostem posléze ohodnocen,  se stal soutěžící získající nejvyšší počet všech bodů z jednotlivých soutěžních etap.  Zbývá jen poznamenat,  že soutěž byla určena celému spektru našich návštěvníků z obou středisek,  a to z Prosetic a Trnovan,  tedy dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 18 případně 26 let.