Sraz Andělů

Tradiční vyhlášení výtvarné soutěže a zábavné odpoledne.

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí mládeže Teplice

Vás co nejsrdečněji zve na „Sraz andělů“ – soutěžní odpoledne pro děti.

Jde o již tradiční zábavné odpoledne spojené s vyhlášením vítězů

výtvarné soutěže „Namaluj svého anděla“ do které se zapojují děti

ze Základních škol našeho regionu.

Andělské odpoledne zahájíme v pátek 22. ledna v 16:00 hodin

v OC Fontána Teplice.