Statika budovy v Hlávkově ulici

Sondujeme! S naším architektem Ing. Janem Hanzlíkem děláme 8. dubna 2020 sondy do zdí, podlah a stropů, abychom věděli, jak jsou vrstveny a z čeho jsou udělány nosníky.

Než bude z budovy Živý dům, potřebujeme plány na opravu:

S rouškami a vzájemnými odstupy, ale budujeme dál! O práci hrobníka vypráví 15. dubna 2020 Petr Kalas. Má v Teplicích na starosti komunitu všech salesiánů. Video Živý dům