Stop nudě!

Minulý rok se teplická skupina dobrovolníků ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty, pod vedením Josefa Doksanského, zapojila do snahy o získání finančního grantu z programu Think Big, který vznikl za podpory společnosti O2 na rozvoj dobrovolnictví v České republice. A podařilo se!

Dobrovolníci ze Salesiánského Střediska v Teplicích nabízejí dětem odlišné využívání volného času, připravují pro ně jednorázové i pravidelné aktivity, při kterých se nejen pobaví, ale hlavně se naučí dovednosti důležité pro život. A proto, díky bohatému programu a nadšení celého týmu, byl náš projekt Stop nudě! zaměřený na děti do 13 let, vybrán k realizaci. Formálně je rozdělen do tří oblastí – akce pro děti, vlastní vzdělávání a nábor nových dobrovolníků. Za nejdůležitější oblast považujeme právě onu první oblast.

Za pomocí dětí budeme zábavnou formou odkrývat některé sociální problémy, budeme sportovat i vytvářet hezčí svět a okolí.  Snažíme se preventivně působit na děti, aby mohly vyrůst v dobré lidi a měly před sebou dobrou budoucnost. K tomu využíváme tzv. preventivní  výchovný systém Dona Boska, zakladatele salesiánů, jehož základním kamenem bylo vytvoření kamarádského vztahu, důvěra, motivování a pomoc bližnímu. Chceme děti naučit dovednosti pro život, dát jim možnost vybít přebytečnou energii a pocítit vděčnost za to, co v životě mají. Zároveň se tím seznámí s odlišným způsobem života a tudíž i k větší etnické toleranci.  Chceme jim nabídnout, aby strávily část svého volného času ve vhodném prostředí s dobrými kamarády. A aby se jim u nás více líbilo, budou se moci podílet na vzhledu volnočasového klubu. K tomu nám pomůže pět různě tématických akcí.

1. První akcí bude Kurz první pomoci s podtitulem Zachraň si svého kamaráda, kde se hravou formou naučíme kam volat, jak jednat, společně se podíváme, jak to vypadá při větší nehodě a jak pomoci zraněnému člověku a neublížit sobě. Radit nám bude zkušený záchranář.

2. Na celý březen chystáme tématické zamyšlení nad chudobou ve světě, které vyvrcholí návštěvou dobrovolníků z občanského sdružení SADBA, kdy společně zorganizujeme odpoledne s názvem Dnes jím jako Zimbabwan. Cílem této osvětové akce je, aby děti poznaly, že na světě žijí i mnohem chudší lidé a všichni společně uvaříme jídlo chudých lidí v Africe.           

3. Dalším dnem bude Soutěžní odpoledne pro děti na Luně. Jedná se o velkou setkávací akci pro děti a rodiny, které žijí v okolí klubu.

4. Předposlední větší akcí bude Dětský den, který bude plný soutěží pro děti a odměn. Na venkovním hřišti bude několik stanovišť, kde bude potřeba zapojit zdravé tělo ale i bystrý rozum.

5. Jednou z posledních akcí v rámci projektu Think Big a Stop nudě! bude akce Vymaluj si klubovnu. Děti se budou moci svým přáním přispět do diskuze o vzhledu střediska. Nejlepší nápady dětí se zrealizují a nejdřív se všichni zapojí do akce Vymaluj a poté, pod dohledem zkušeného odborníka, přijde na řadu Takhle jsem si to představoval. Tato akce je výchovná v mnoha směrech. Děti se učí diskutovat o svých přáních a víc si budou vážit místa, které sami pomohli zkrášlit.

Tímto však naše dobrovolnická činnost nekončí. Každý týden organizujeme a nadále budeme kroužek sportovních her, povídání a hraní ve volnočasovém klubu. Cílem takového střetávání s dětmi zlepšuje kamarádský vztah a důvěru, která je tak důležitá k řešení různých problémů.

Dále si dáváme za úkol rozšířit naši dobrovolnickou skupinu. Je smutným faktem, že v Teplicích není kromě Salesiánského střediska téměř žádná nezisková organizace, která se věnuje „dětem z ulice“. Druhotně tak budeme působit i na širokou veřejnost. Zaměříme se na studenty středních škol, kterým by tato problematika neměla být lhostejná a pevně věříme, že se nám podaří sehnat dostatek mladých lidí, které by zaujal preventivní systém stahování dětí z ulic a nevadilo by jim dělat dobrovolníka a upevňovat vazby dál.

Nejenže my budeme učit děti novým znalostem a zkušenostem, ale také dostaneme tu možnost stále se v této tématice vzdělávat pod vedením zkušeného pedagoga. Budeme se i sami střetávat na víkendových tmelících a plánovacích setkáních a na pravidelných měsíčních schůzích ohledně dalšího průběhu projektu, kde si budeme podávat zprávy.
           
Za náš tým se na Vás těšíme Pepa, Katka, Vašek, Monča, Míša, Liduška a David.