Podporují nás

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Statutární město Teplice

Krajský úřad Ústeckého kraje

Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost

Evropská unie – Evropský sociální fond – Výzkum, vývoj, vzdělávání

Ústecká komunitní nadace

Římskokatolická farnost – děkanství Teplice

Stavebniny HAVI

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Jansen Display

Dobrovský s.r.o.

Hero Clan

F-nadace

Knauf Insulation
Dárcovský fond AGC Automotive Czech
AGC Flat Glass Czech a. s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Minarix s.r.o.
Dobrovský s.r.o.
J2B Comunity s.r.o.
Jaroslav Tůma, Symply-T
PharmDr. Milan Kuna
Nakladatelství Fraus
Alice a Petr Mackovi, Taneční kurzy manželů Mackových
Kateřina Novotná KN OPTIK
Marie Dolistová
Seven Development s.r.o.
AutoCont CZ
Jaroslav Janšta – elektromontáže
Oddělení sociálně právní ochrany, Magistrát města Teplice
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Teplice
Oblastní charita Teplice
Mgr. Gabriela Šťastná
Květina, z.s.
Fond ohrožených dětí – Klokánek, Teplice
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, pobočka Krupka
Náhradní rodiny Ústeckého kraje, o.p.s.
OSBD Teplice
Základní škola Edisonova
Základní škola Plynárenská
Galerie Teplice
HET spol. s r.o.
MUDr. Jan Bartůšek
Iva Reichová
Martin Budek
Jana Harmachová
Tomáš Zdechovský
Hana Pupíková

a další…


Pokud chcete podpořit naši činnost, na spolupráci s vámi se těší 
Hana Machová, hana.machova@teplice.sdb.cz, tel. 603 515 077. 
Případně kontaktujte kteréhokoliv z našich zaměstnanců.

Rádi vás budeme informovat o aktuálních potřebách organizace i jednotlivých klientů. Samozřejmostí je vystavení potvrzení o vašem daru (podrobnosti níže). Uvítáme hmotné i finanční dary a pomoc dobrovolníků.

Máte-li zájem, rádi se s vámi setkáme osobně, abyste měli jistotu, že váš dar bude využit beze zbytku pro dobrou věc a na konkrétní výdaje.

Děkujeme ze srdce všem donátorům za jejich finanční i hmotné dary a dobrovolníkům za jejich čas.

Rádi vám vystavíme potvrzení o daru, které umožňuje zaměstnancům i podnikatelům, tedy fyzickým i právnickým osobám, odečíst si hodnotu daru od daňového základu. V praxi to znamená, že potvrzení můžete zahrnout do svého daňového přiznání a o výši daru se Vám sníží daňový základ.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. (Viz § 15, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů)

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (Viz § 20, odst. 8 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů)