Animo - programy pro školy

Programy zaměřené na podporu vztahů ve třídním kolektivu, rozvoj komunikace, spolupráce a důvěry:

  • Pro děti 1. – 3. ročník „ŠTěPánek“
  • Pro děti 4. – 8. ročník „ŠTěPán“
  • Ucelený program od první do páté třídy – systematická práce a provázení dané třídy během celého prvního stupně
  • Ucelený program od šesté do deváté třídy – systematická práce a provázení dané třídy během celého druhého stupně
  • Selektivní primární prevence – program na klíč pro třídní kolektiv, který je ohrožen rizikovým chováním, nebo se rizikové chování v menší míře již vyskytuje

Jednorázová setkání se třídou na konkrétní téma:

  • Bezpečně internetem
  • Adaptační program pro 6. třídu
  • Rozlučka pro 9. třídu – reflexe školní docházky, pozitivní zpětná vazba

Teambuilding pro pedagogické pracovníky a pracovníky v sociálních službách
Aktivity zaměřené na podporu komunikace a spolupráce v týmu, zlepšení důvěry a nové zážitky s kolegy

KONTAKT:

Adéla Štulíková
kontaktní osoba pro Animo, lektor programu, komunikace se školami, administrace programu
E-mail: animo@salesianiteplice.cz
Telefon: 603 460 147

Mgr. Bc. Lucie Plchotová
vedoucí Animo, speciální pedagog – etoped
Rovná 277, Teplice-Prosetice 
E-mail: lucie.plchotova@salesianiteplice.cz
Telefon: 607 706 023

Animo- programy pro školy

ŠTěPán pro žáky 4. – 8. tříd základních škol pro podporu dobrých vztahů v třídním kolektivu, zaměřený na rozvoj osobnostní a sociální výchovy, komunikativní a sociálně – personální klíčové kompetence. Důraz je kladen na spolupráci a respekt mezi dětmi a také na vyjití ze zaběhnutých rolí v rámci třídy.
Program je založený na preventivním systému, který vnímá, že každá lidská bytost je jedinečná a schopná druhé obohatit. Sestaven je z pohybových aktivit a her, tvořivých činností, práce ve skupinkách, diskuze a zpětné vazby.
Cíle programu: podpora komunikace ve třídě, učení se vzájemného respektu a důvěry, společně zažitý úspěch.

Bezpečně internetem pro žáky 4. – 8. tříd základních škol zaměřený na prevenci rizikového chování na internetu, zvláště pak na kyberšikanu. Sestaven je ze seznamovacích a skupinových aktivit, pohybových aktivit, přednášky a diskuze na téma kyberšikana. Dává dostatečný prostor pro aktivní zapojení účastníků a naučí je jak správně nakládat se svým soukromím.
Během programu se společně s dětmi seznámíme s informacemi o jednotlivých sociálních sítích, zmapujeme nebezpečí kyberprostoru, naučíme se rozpoznat jednotlivé druhy kyberšikany a popíšeme si postupy a sankce za takové chování.
Cíle programu: prevence rizikového chování na internetu, sociální sítě, postupy při setkání s kyberšikanou