Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

„Podanou rukou Vás podpoříme v tom, co zvládáte sami a nabídneme pomoc tam, kde si nevíte rady.“ 
Program Podaná ruka je registrovanou sociální službou dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, od 1. 1. 2009 v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV. Od 1. 4. 2017 financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu v rámci projektu Ústeckého kraje POSOSUK 2. Službu podporují také Ústecký kraj, Statutární město Teplice a dárci. Děkujeme.

  • Poslání a cíl

Program Podaná ruka podporuje a aktivizuje rodiny s dětmi, které se ocitly v obtížné situaci, při které je ohrožen vývoj dětí. Podpora je poskytována tak, aby v budoucnosti rodina své obtíže zvládala samostatně a aktivně.

Cílem služby je, aby rodina samostatně a efektivně zvládala řešit situace ohrožující vývoj jejich dětí, v těchto situacích se dobře orientovala a aby řešení těchto problémů mělo pozitivní dopad na zdravý vývoj jejich dětí.

  • Cílová skupina

Rodina nebo osoba pečující o dítě/děti, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadů krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dětí. Službu poskytujeme i rodinám nebo osobám, které aktivně usilují o návrat dítěte zpět do rodiny.

  • Poskytování služby

Zdarma.
Formou osobních návštěv přímo v domácnosti (terénní forma) nebo v kanceláři SAS.
Služba je určena pro rodiny v Teplicích a jejich správním obvodu.

Věková kategorie:
děti předškolního věku (1 – 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

Službu neposkytujeme rodině nebo osobám, které nemají v péči nezaopatřené děti a o jejich návrat se aktivně nesnaží. Dále osobám, které žádají o službu, kterou neposkytujeme.

Důvody odmítnutí navázání spolupráce:
kapacita služby je naplněna,
zájemce prokazatelně vykazuje znaky akutní infekční nemoci (např. žloutenka, tuberkulóza, …),
zájemce je pod vlivem návykových látek (včetně alkoholu),
hrubé, vulgární či jinak nevhodné chování a jednání zájemce. 
Těmto zájemcům poskytneme v dané situaci pouze základní sociální poradenství. V případě, že pomine překážka, může být s takovým zájemcem uzavřena smlouva o poskytování služby.

  • Kapacita služby

ambulantní: 3, skupinova 5 na 1 pracovníka
terénní: 3, skupinová 5 na jednoho pracovníka (10 na 2 pracovníky)

  • Kde a kdy nás najdete

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
SAS Prosetice Mapa SAS Prosetice
Plynárenská 281, Teplice  (vedle zdravotního střediska) 
Bc. Linda Vršatová, vedoucí SAS, sociální pracovník 
E-mail: linda.vrsatova@salesianiteplice.cz 
Telefon: 731 709 092

Ambulantní Terénní 
Pondělí           – 13:00 – 16:00
Úterý  9:00 – 11:3013:00 – 16:00
Středa  9:00 – 11:3013:00 – 16:00
Čtvrtek13:00 – 16:0013:00 – 16:00
Pátek  9:00 – 11:3013:00 – 15:30

Lze si sjednat individuální termín.

  • Oblasti pomoci a podpory

pomoc a podpora při řešení konfliktů v rodině
pomoc a podpora při řešení výchovných problémů dětí
pomoc a podpora při jednání s úřady a institucemi, doprovody
(škola, OSPOD, Úřad práce, Pedagogicko-psychologická poradna)
pomoc a podpora při problémech s bydlením, zadlužením, uplatněním na trhu práce
doučování a podpora zájmové činnosti dětí
návrhy k soudu
poradenství v oboru právním a speciální pedagogiky
a jiné

  • Ve službě se odráží salesiánský styl, vyznačující se těmito znaky

laskavé jednání s klienty
víra v dobré jádro každého klienta
integrální péče – propojování sociální, pedagogické a pastorační práce
vize, aby se z každého člověka stal „poctivý občan a dobrý člověk“
kontinuální péče – klient nás zajímá v dlouhodobém horizontu, péče i o následující generace
snaha používat prvky komunitního stylu práce
práce s celou rodinou, provázanost služeb
rodinná atmosféra (ne institucionální)
radost, srdečnost, optimismus
věrohodnost, přirozená autorita pracovníka

  • Spolufinancováno

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ústecký kraj
Statutární město Teplice
dárci, dobrovolníci a podporovatelé