Vzdělávání a volný čas

V obou střediscích (Prosetice a Trnovany) a na faře (Zámecké náměstí) poskytujeme jako základ naší činnosti různé volnočasové aktivity a vzdělávání. Zápisné je pouze 5 Kč na školní rok a zahrnuje možnost chodit na kroužky, využívat hernu, navštěvovat doučování a účastnit se akcí. 

Doučování
Probíhá každý den individuální formou, kdy se pedagog věnuje jednomu dítěti či skupince dětí. Pomáháme s doučováním konkrétních úkolů nebo učební látkou. 

Otevřená herna
Děti si mohou zahrát hry nebo si jen tak povídat.  K dispozici je stolní fotbal, stolní tenis, deskové hry.  K venkovním aktivitám patří fotbal, basketbal, badminton, hokejbal, pétanque, jízda na koloběžkách a kolečkových bruslích či kreslení na chodník. Děti si mohou vybrat některou z volně nabízených aktivit a mohou kdykoli odejít.

Zájmové kroužky
Smysluplně vyplňují volný čas dětí. Nejsme orientování na špičkové výkony, hledáme v dětech talent a ten podporujeme. I když se snažíme o to, aby děti do kroužků chodily pravidelně, tak to není podmínkou. 

Středisko v Proseticích je otevřeno od 12:30 hodin pro děti a mládež od 6 do 26 let. Středisko v Trnovanech je otevřeno od 13:00 hodin pro děti od 6 do 13 let a od 16:00 pro mládež od 13 do dovršení 26 let.
Na vrátnici si každý vyzvedne kartičku, do které sbírá body za doučování, účast na kroužcích, pomoc vedoucímu apod. Vyzkoušet si může všechny kroužky z naší nabídky, a pak si vybere ty, do kterých bude chodit pravidelně.

Farní klub
Kroužek na faře (Zámecké náměstí) probíhá dvakrát týdně, děti se rozvíjí formou dramatických, hudebních, sportovních, výtvarných a dalších aktivit. Nabízíme zde i doučování. Program Farního klubu je zahrnut v souhrnu kroužků Prosetice. 

Akce a tábory
Během školního roku i o prázdninách pořádáme nepravidelné akce (diskotéky, výlety, plavání, vaření, návštěva divadla, lyžování aj.), o kterých informujeme přímo ve středisku. 
Na tábory jezdíme do jiných měst, kde přespáváme nebo připravujeme příměstské tábory  s odpoledním návratem domů.