STRENNA 2017: Jsme rodina!

Salesiánským heslem roku 2017 bude: JSME RODINA. Každý dům je školou života a lásky. Představujeme vám toto téma a oficiální plakát, který Strennu znázorňuje.

Strenna 2017 – česky

<iframe width=”430″ height=”280″ src=”https://www.youtube.com/embed/UPLRw0_xb54″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

1. Jsme rodina! A narodíme se jako rodina!

Už v roce 2006 se Strenna zaměřovala na rodinu. A teď nás k tomu zvláště vybízí papež František a události v církvi: synoda o rodině a apoštolská exhortace Amoris laetitia.
Všichni máme zkušenost s tím, že jsme se narodili do nějaké rodiny. S radostmi i starostmi, které to s sebou nese. Je to konkrétní místo, kde se člověk učí žít a milovat.
Rodina je složená z tváří, z lidí, kteří milují, mluví, sdílí svůj život s ostatními, obětují se pro druhé, chrání svůj život i život svých blízkých. V rodině se člověk stává člověkem.
V rodině získáváme jméno – identitu a lidskou důstojnost.
Rodina je první a nejlepší školou pro děti a také nejlepším domovem důstojného stáří.
Salesiánská rodina chce být místem společenství, lidskosti a setkání s Bohem.

2. Pozvání ke klidné a pozorné četbě apoštolské exhortace o rodině

Zvláště bych chtěl všechny povzbudit, aby si v klidu a s otevřeným srdcem přečetli apoštolskou exhortaci Amoris laetitia, abychom jako salesiánská rodina mohli objevit to, co nám tento dokument nabízí. Je to projev lásky, kterou jako salesiánská rodina nabízíme těm, kdo prožívají život v rodině jako dar od Boha, ale také těm, kdo nemohou v plnosti prožívat tento Boží plán a potřebují naši pomoc, doprovázení a blízkost na cestě, kde jejich manželské nebo rodinné plány ztroskotaly nebo prochází obtížemi.

3. Každý dům je školou života a lásky (Náš výchovně-pastorační přínos)

Posláním salesiánské rodiny je také být blízko těm, kdo žijí v těžké rodinné situaci: rozbitým a neúplným rodinám, rodinám zraněným egoismem a těm, kdo prožívají krizi ve víře, ve vztazích a ve výchově.
Tyto situace od nás vyžadují empatii a pochopení pro bolest, kterou různé situace způsobují.
Vyžadují od nás také povzbuzení, můžeme dávat svědectví o tom, že existuje mnoho dobrého.
Naším úkolem je vést druhé k uzdravení a odpuštění, ukazovat jim Boží milosrdenství. Všichni mají právo na odpuštění a všichni mají schopnost odpouštět, rodinu je možné stále znovu budovat.
Vycházíme ze zkušenosti našeho zakladatele Dona Boska, který sám pocházel z těžké rodinné situace (vyrůstal bez otce), a přesto dokázal vytvářet domov pro mnoho mladých lidí.
Usilujeme o to, aby rodina byla školou života: místem, kde předáváme odpovědnost, kde se komunikace neomezuje jen na praktické a konzumní záležitosti, kde se pečuje o důstojnost každého člověka.
Pastoračním posláním salesiánské rodiny je DOPROVÁZET. Tato výzva nás staví před mnoho otázek: Jak máme doprovázet mladé, kteří hledají své životní povolání? Jak doprovázet snoubence, manžele, rodiče… jak vést k odpovědnému naplňování Božího plánu v našem životě?

Plakát

„Škola je výzvou,“ vysvětluje autor plakátu Mauro Borgatello. „Nutí nás stále se zlepšovat a formuje nás pro budoucí život. Je místem setkávání, ale také formace. Rodina je navíc půdou konfrontace: existuje jen tam, kde je přijetí, ohleduplnost a nadšení, které překonává obtíže. Salesiánská rodina zahrnuje osoby různého věku, různých povah a různého původu. I bolest, omezení, různé kulturní bariéry… Rodina je různorodost, která se promění v jednotu srdcí, je to hledání obohacení mezi různými rozdíly, je to objevování sebe sama v plnosti a na společné cestě, která vede ke štěstí.“

Převzato z www.sdb.org a www.infoans.org.

Překlad a shrnutí: Anežka Hesová