Sudetský Němec v Tisé

4. až 6. listopadu 2016 se uskutečnila víkendovka farní skupiny dětí od 4. do 8. třídy. Víkendovka proběhla v Tisé v horolezecké chatě. Této akce se zúčastnilo 20 dětí, které se zde seznámily se sudetským Němcem, který u nás hledal rodný list svého dědečka kvůli dědictví v Německu.

Dědeček byl na konci druhé světové války odsunut z českého pohraničí. Po počáteční nedůvěře se děti rozhodly, že mu pomůžou. Prozradil nám, že dědeček bydlel v chalupě, kde jsme byli ubytování my. Aby nedošlo k mýlce, předal nám jméno svého dědy a také telefonní číslo pro zprávu o nálezu. Potom odjel hledat na další možná místa, kde by ještě mohli mít dokumenty o jeho předcích.

Abychom se vpravili do doby, kdy byl proveden odsun německy mluvících obyvatel, shlédli jsme dokument o odsunu. Pak jsme začali hledat na možných místech, kde by mohl být uschován rodný list. Po důkladném hledání jsme narazili na starou dřevěnou truhlu, ve které ležela tenká knížka. Mezi stránkami ležel složený rodný list se jménem Johann Hofbauer.

Bouřlivě jsme začali oslavovat. Vedoucí nás zarazili, protože podle Benešových dekretů se majetek sudetských Němců nevrací jejich potomkům. Napadla je ale spásná myšlenka, že zavoláme paní domácí Vránové, která nám určitě dobře poradí. Hned žhavili telefon, aby přijela. Paní Vránová nám slíbila, že poté, co doma dopeče buchty, dorazí.

Čekání si naše skupina krátila hledáním informací o panu Hofbauerovi ve vesnici. Z nalezených dokumentů vysvitlo, že byl odsunut neprávem, protože zastával názory proti nacismu. Během našeho hledání dorazil jak potomek, tak paní domácí.

Paní domácí poté, co zjistila, o koho jde, začala dělat drahoty. Nechtěla rodný list předat, protože už jí patří, když je dům teď její. Předali jsme jí dokumenty a ona po přečtení vyměkla a rodný list předala. Zároveň musela uznat, že ne všichni Němci byli za války špatní. Na usmíření spolu na památku zasadili smrk a oba odjeli domů. Společně jsme si povídali o tehdejší situaci. Hodně z nás si uvědomilo, jak jednostranně může člověk vnímat dávnější historii.

Víkend se moc povedl a už se těšíme na příští akci.

Za tým Dominik Drobný

Na fotografie se můžete podívat tady TADY.