Tábor v Tisé

Očima jedné z účastnic z teplického salesiánského střediska.

Vjíždíme do malebné obce jménem Tisá. Děti se nedočkavě ptají, jestli už jsme na správném místě, a nadšeně vystupují z autobusu. To ale ještě netuší, že je čeká dlouhý výšlap do kopce, ovšem ani v půlce cesty z nich nadšení neopadá a to dokonce i když je zataženo, mrholí a počasí nám zatím moc nepřeje.

   Obec Tisá je branou k romantickému kraji Labských pískovců a Tiských skal, jejichž slaňování je na plánu tábora. Když už konečně vyjdeme k chatě, ve které budeme bydlet, děti vypadají stále stejně nadšeně jako na začátku. Vedoucí přemýšlejí o změnách plánů a vymýšlejí nové hry, protože pochopili, že počasí se pro dnešek a nejspíš ani pro zítřek neumoudří.  Proto hned jak si vybalíme, sejdeme se ve společenské místnosti a rozdělíme se do týmů. Červení a Zelení.

   Další den ráno počasí vypadá snad ještě hůř, ale děti se díky šikovným vedoucím skoro vůbec nenudí i když přece jenom by raději pobíhaly venku.  Kreslíme na týmová trička, navrhujeme znak, vlajku a hymnu týmu a dobře se bavíme. Večer nás čeká rozbor celého dne. Co se komu líbilo a co ne, co koho bavilo a naopak. Odpoledne proběhla bojová hra v lese, již za trošku příznivějšího počasí a výprava do lesa na dříví, což bude všechno po večeři náležitě obodováno a na konci tábora bude vyhlášen vítěz s nejvíce body. Boduje se jak úklid pokoje, tak pomoc vedoucím, v kuchyni, hry, ale naopak se ubírají i mínusové body za špatné chování a podobně.

   Budííček! Další, třetí den tábora začíná jako každý jiný obvyklou rozvičkou. Dnes už ale překvapivě venku na trávě, protože nádherně svítí sluníčko! Tím  pádem se konečně otvírají i jiné možnosti a aktivity. Hned po snídani vyrážíme k lesu hrát venkovní a míčové hry. Vše je opět spravedlivě obodováno a děti se znaveně vrací do domu na oběd. Po něm je čeká zasloužený odpočinek, jak na pokojích při poledním klidu tak i po něm při lenošení u zdejšího jezera. Dnešní pohodový a první sluneční den zakončíme ne táborákem jako včera, ale slíbenou diskotékou a Tiským slavíkem. Teď už, ale radší rychle spát, zítra nás čeká celodenní výlet na skály a v noci dokonce i stezka odvahy…Ale psst!

   Snídaně, oblíknout a hurá do skal! Odvážní kluci se před slaňováním projeví jako pěkní srabi a skály nakonec slezou pouze odvážná děvčata. Když se večer unavení vrací domů, netuší, že v noci se sejdou například i s pirátem Jackem Sparowem při strašidelné stezce odvahy.

   Pátek. Poslední den a nás kromě balení, rozloučení a cesty domů čeká také rozdání pamětních listů, vyhlášení vítěze s největším počtem bodů a jeho odměnění. Sbalení a maličko smutní vyrážíme z chaty směrem k autobusové zastávce, a smějeme se tomu, co jsme za těch pár kouzelných dní, díky skvělým vedoucím, partě a vůbec všem zažily.

   U střediska na Luně se všichni naposled rozloučíme a nostalgicky si slibujeme, že se ještě sejdem, at už ve středisku nebo někde jinde. Na některé děti čekají rodiče a všichni na sebe se smutným ale spokojeným úsměvem máváme…

Veronika Vivienne Hausnerová – 15 let