Týden sociálních služeb ČR

Poskytujeme dvě sociální služby. Nízkoprahové zařízení Luna, které se představilo při Týdnu nízkoprahových klubů a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Podaná ruka.

V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

Program Salesiánského střediska Štěpána Trochty „Podaná ruka“ vznikl v r. 2009 jako přirozené vyústění naší práce s dětmi, při které jsme se opakovaně setkávali s problémy, které řešili jejich rodiče. Díky vybudovanému mostu důvěry se daří podporovat rodiče a tím i „naše“ děti při nelehkých životních situacích a pracovat tak s celou rodinou. Služba je poskytována bezplatně, ambulantní i terénní formou.

Program je zaměřen na cílové skupiny: osoby pečující o malé děti, rodiče samoživitelé, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi.

Služby podporují: Evropská unie – Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Statutární město Teplice, Ústecký kraj, Nadace Agrofert, Římskokatolická farnost – děkanství Teplice, dárci a dobrovolníci.

Motto: „Podanou rukou Vás chceme podpořit v tom, co zvládáte sami a nabídnout pomoc tam, kde si nevíte rady!“

Jsme tu pro rodiny s dětmi, které řeší některé z těchto problémů:

Výchova dětí, školní problémy

Máte strach, že by Vám mohli odebrat dítě (např. z důvodu záškoláctví)?

Chtěli byste se poradit ohledně výchovy Vašeho dítěte?

Potřebujete pomoci při jednání se školou, „sociálkou“, ped.-psychologickou poradnou, lékaři aj.?

Chtěli byste pro své dítě zařídit doučování?

Chtěli byste pomoc s řešením šikany Vašeho dítěte?

Bydlení

Potřebujete zkontrolovat nájemní smlouvu?

Chtěli byste pomoc s hledáním bytu?

Potřebujete pomoc s jednáním na bytovémdružstvu?

Dluhy, exekuce

Chtěli byste pomoc s vyplněním složenky?

Potřebujete pomoc při komunikaci s exekutory?

Nevíte, jak sepsat žádost o splátkový kalendář?

Chtěli byste pomoci vytvořit finanční plán, abyste se každý měsíc nedostávali do dluhů?

Rodinné problémy

Chtěli byste pomoc při řešení rodinných konfliktů?

Potřebujete pomoci se sepsáním návrhu na úpravu výchovy a výživy dětí?

Řešíte rozvod?

Jednání s úřady

Potřebujete pomoc při jednání na úřadu práce?

Nevíte si rady s žádostmi, formuláři a jinými písemnostmi?

Jste bezradní při jednání na úřadech, magistrátu, policii nebo soudě?

Podrobnosti naleznete zde: Podaná ruka