Účastnili jsme se Zážitkové prevence

Umíte se na kole vyhýbat překážkám? Víte, jak vidí a řídí lidé pod vlivem alkoholu? Umíte dávat první pomoc? Všechny tyto otázky jsme kladli dětem z našeho střediska, když jsme připravovali účast na akci Zážitková prevence.

Ve čtvrtek 10. dubna se na teplickém Zámeckém náměstí konala dopravně bezpečnostní akce Zážitková prevence. Neváhali jsme a vyrazili jsme s dětmi na kolech a koloběžkách, aby se co nejvíce dozvěděli o bezpečnosti na silnicích a jak se správně jako cyklisté chovat. Rady dostávali z úst nejpovolanějších, tedy prostřednictvím příslušníků policie a dopravních expertů.

Všichni si mohli vyzkoušet vyhýbání se překážkám na silnici nebo prostřednictvím speciálních brýlí zkusit na vlastní kůži, jak vidí řidič pod vlivem alkoholu či návykové látky. V neposlední řadě byl pro všechny děti velkým zážitkem a zkušeností pod dozorem zdravotníka dávat první pomoc zraněnému, avšak naštěstí nikoliv na skutečně zraněné osobě, nýbrž na figuríně.

Děkujeme všem organizátorům a těšíme se na další podobnou akci.