Ukliďme Česko

Letošní akce zaměřené na úklid okolí se ve třech skupinách zúčastnilo celkem 28 dětí.

Tradiční sběr odpadků zahájily děti z prosetického střediska, které sbíraly odpadky cestou z akce Noc s Andersenem. Deset dětí sbíralo odpadky od OD Galerie, přes Lázeňský park a Pražskou ulici až ke hřišti v Rovné ulici.

Turisťák si na své úterní schůzce 4. dubna za svůj cíl vybral okolí Písečáku, odkud každý z 8 účastníků přinesl plný pytel.

V Trnovanech jsme akci posouvali kvůli dešti až na pondělí 10. dubna. I přes předchozí uskutečněnou akci děti nasbíraly za necelou hodinu plných 6 pytlů odpadků, a tak pomohly k čistotě okolí Luny a cesty k Proboštskému lesu.