Únor v Proseticích

Děvčata z našeho tanečního kroužku se svou skupinou Pink Roses jela na taneční soutěž do Oseka – Dance Cup. Se svou sestavou se umístila na krásném třetím místě a dovezla pěkný pohár a další odměny. Akce se povedla, děvčata měla radost z umístění a i z toho, že mohla koukat na další účastníky, jaké mají sestavy.

Pro děti, které měly za poslední období nejvíce bodů, za účast na kroužcích, pomoc a vhodné chování, se konala odměnová akce. Šli jsme s prvními třemi do kina na pohádku Snížek bílý kožíšek. Pohádka byla vhodně zpracovaná a zasazená do příběhu bílé gorily, kterou ostatní nechtěli vzít mezi sebe pro to, že je bílá, což je téma, které je pro nás aktuální.

Po delší době jsme byli organizátory výtvarné soutěže Namaluj svého anděla, která skončila posledním lednem. Účast byla vynikající – zapojeno bylo celkem zhruba sto dětí, ze škol, družin či dětského domova. Soutěž měla čtyři věkové kategorie a v každé byly vyhlášeny první tři místa. Vítězné obrázky byly ohodnoceny například vstupem pro celou rodinu do Plavecké haly či výtvarnými potřebami. Vyhlášení se konalo u nás ve středisku a výstava prvních míst bude umístěna v Jazz klubu od 22.2 do 8.3.2013

Na oslavu výročí Dona Bosca jsme uspořádali pingpongový turnaj ve středisku na Luně. Děti z Prosetic se umístily na prvních místech a byly nadšené. Další částí oslav bylo odpoledne plné soutěží a vzpomínek na Dona Bosca – přišel k nám Vašek v převleku Dona Bosca a seznámil nás s jeho životem, kde všude po světě jsou salesiánská střediska a čím vším se zabývají. Toto jsme zakončili diskotékou.

V neděli se v kostele Božského srdce Páně konala mše s putovními ostatky Dona Bosca, která jezdí po celém světě. Zapojili jsme se do soutěže malování obrazu Dona Bosca a vyhráli jsme první místo. Odpolední program byl složený z vystoupení dětí – naší taneční skupiny Pink Roses, pěveckého dua Angel Twins a rapera Fedyho a Rasche.

Pro děti, které za celé pololetí nejvíce chodily na kroužky, jsme uspořádali odměnovou akci plavání. Zúčastnilo se jí 12 vybraných dětí.

Lucie Rupprichová