Vánoční setkání

Konec roku přeje vánočním besídkám.

I my jsme se na nich potkali s dětmi, dobrovolníky i zaměstnanci.

V Proseticích pro děti vánoční besídku organizovali pedagogové s dobrovolnicí Vájou. Odpoledne plné tance a hudby končilo společnou vánoční koledou.

V Trnovanech akci připravovali asistenti během prosincového setkání. Připravili 5 stanovišť – lovení jablek, chytání kapra, pouštění lodiček, vánoční kvíz a doplňovačku na koledy. Na akci také jeden z mladších chlapců kouzlil. Předváděl karetní triky, poprvé vystupoval před tak velkým publikem. Zvládl to výborně. Přidával další čísla pro zájem publika.

Každé dítě dostalo hrnek, který si pomalovalo dle vkusu. Někdo ho vyráběl rodičům, někdo pro sebe. Dobrovolník Míra Palíšek hrál na kytaru a zpíval koledy. Na závěr všichni usedli ke stolu a ozdobili si vafle, které společně snědli.

Vánoční besídka pro zaměstnance a dobrovolníky probíhala ve středisku v Proseticích. Zhodnotili jsme rok 2018 jako úspěšný. Přestěhovali jsme se z Luny do nového střediska na Maršovské ulici, takže středisko v Trnovanech pokračuje. Sociálně aktivizační služby jsme přesunuli do nové budovy vedle zdravotního střediska v Proseticích, ulice Plynárenská 281. Ve středisku v Proseticích, ul. Rovná 277 probíhaly úpravy prostor, vznikla místnost pro dobrovolníky, zvětšili jsme kancelář, opravili chodbu a schodiště. Brzy vás tam pozveme na den otevřených dveří.