Velehrad: balónkem na pomoc „Adopci nablízko“

 
1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje ve znamení vyslání dobrovolníků

Při příležitosti oslav 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na naše území bude slavnostně vysláno kolem 15 dobrovolníků. Ti budou působit po dobu jednoho měsíce až celého roku v Indii, Africe, Bulharsku, Německu, Velké Británii nebo Mexiku.

Dobrovolníci budou vysláni během slavnostní mše svaté v pátek 5. července 2013 v rámci projektu Adopce nablízko, který je jedním z podporovaných projektů velehradských Dnů lidí dobré vůle. „Tak jako bratři Cyril a Metoděj přišli na naše území, aby šířili vzdělanost, tak i naši dobrovolníci putují do různých koutů světa pomáhat těm nejpotřebnějším,“ říká Iveta Pešatová, koordinátorka projektu Adopce nablízko. Dny lidí dobré vůle jsou již tradičním vyvrcholením Cyrilometodějských oslav na našem území a událostí nadnárodního rozměru.

Dobrovolnice Silvie vyjíždí v srpnu na rok do Zambie

Myšlenka vyslání dobrovolníků během velehradských slavností bude podpořena akcí organizovanou Adopcí nablízko s názvem „Balónkem na pomoc„. Do ní se může zapojit kterýkoliv návštěvník Dnů lidí dobré vůle zakoupením balónku s logem Adopce nablízko a Velehradských slavností. „Balónky budou hromadně vypuštěny na začátku živého koncertu v předvečer státního svátku Cyrila a Metoděje. Pokusíme se překonat rekord z minulého roku, kdy bylo najednou vysláno 2012 balónků,“ popisuje akci jedna z jejích organizátorů Marie Kolmačková. Balónky budou opatřeny kartičkou s QR kódem a unikátním číselným kódem, dle kterého bude moci případný nálezce vypuštěného balónku dohledat informace a identifikovat balónek pomocí facebookové aplikace. Výtěžek z prodeje půjde na náklady spojené s vysíláním dobrovolníků Adopce nablízko.

Projekt Adopce nablízko již dlouhodobě působí na poli dobrovolnické služby. Od roku 2005 školí a vysílá dobrovolníky do různých zemí světa, kde pomáhají chudým a znevýhodněným dětem. Celkem již bylo vysláno přes 100 dobrovolníků. Příprava každého z nich je nejen časově, ale i finančně náročná. „Náklady na vyslání jednoho dobrovolníka se můžou vyšplhat až přes 100 tisíc korun,“  říká P. Jaroslav Vracovský, ředitel Salesiánské asociace Dona Boska, která projekt realizuje.

Více informací o projektu „Adopce nablízko“ naleznete na stránkách www.adopcenablizko.cz