VELIKONOCE 2018

Všem přátelům salesiánského díla přejeme POŽEHNANÉ VELIKONOCE!

Ať do všech vašich temnot září světlo, které zahání hříchy, smývá viny,
hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost.

…a celá Salesiánská rodina ať zní ozvěnou té radosti!