Víkendovka pro „žluté“

První únorový víkend se uskutečnila víkendová akce pro naši nejstarší mládež z NZDM na Luně.

Součástí akce byla pomoc s odklízením sněhu na Minifarmě v Dlouhé Louce. Účastníci se seznámili s Janou Hanko, zakladatelkou farmy a předsedkyní sdružení. Dozvěděli se také, jak krušné měla začátky s provozem minifarmy,
jaká je spoluzodpovědnost veřejnosti o životní prostředí, a v neposlední řadě, jak bychom měli posilovat pozitivní vztah k přírodě a všemu živému s důrazem na ochranu zvířat a etiku zacházení s nimi.
Přespávání proběhlo v našem středisku na Luně, kde jsme si společně vařili,
dobrovolnický elév Pavel Šimůnek uspořádal pro kamarády turnaje v billiardu a stolním tenise, odklidili jsme zmrzlý sníh z přístupových prostorů do celého areálu, ale také jsme společně shlédli zajímavý film.