Vstupy do škol

Připravujeme nový projekt pro žáky 4. – 8. tříd základních škol.

Cílem projektu je podpora dobrých vztahů v třídním kolektivu:

podpora komunikace ve třídě
učení se vzájemného respektu, důvěry
společně zažít úspěch

Dva lektoři připraví Interaktivní a zábavný program pro celou třídu, který se zaměřuje na rozvoj osobnostní a sociální výchovy, na komunikativní a sociálně – personální klíčové kompetence. Důraz je kladen na spolupráci a respekt mezi dětmi a také na vyjití ze zaběhnutých rolí v rámci třídy. Pomocí tvůrčích aktivit se děti mohou lépe poznat a vytvořit tak partu. Vyzkouší si, jak důležitá je spolupráce a vzájemná pomoc. Program je založený na preventivním systému, který vnímá, že každá lidská bytost je jedinečná a schopná druhé obohatit. Sestaven je z pohybových aktivit a her, tvořivých činností, práce ve skupinkách, diskuze a zpětné vazby.

O průběhu projektu vás budeme informovat v některém z dalších článků našeho zpravodaje.