Vyhlášení veřejné soutěže o návrh nového loga

které se může zúčastnit každý

Dovolujeme si Vás pozvat ke spolupráci na tvůrčím grafickém projektu

Návrhu loga pro Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže v Teplicích

 

Cíl soutěže

Cílem soutěže je návrh loga pro Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže

originální
v červeno-žluto-oranžové barevné kombinaci nebo některé z těchto barev
s možností vytvoření černobílé varianty
snadno zapamatovatelné
jednoduché a srozumitelné
funkční a prakticky využitelné
obsahující salesiánské a nízkoprahové prvky
vycházející z principů salesiánského preventivního systému, podrobnosti zde         

Podmínky soutěže:

Soutěž je veřejná, neanonymní a jednokolová.
Je určena pro všechny zájemce.
Do soutěže je možné přihlásit více návrhů.
Návrhy posílejte poštou v papírové podobě ve velikosti formátu cca A4  na výše uvedenou adresu nebo na adresu ssst@teplice.sdb.cz ve formátu pdf nebo jpg.
K návrhu musí být přiložen krátký dopis s popisem návrhu, jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo soutěžícího.
Autor musí být držitelem veškerých autorských práv k návrhu; předlohy dalších stran lze použít pouze v případě souhlasu těchto stran se všemi body podmínek pro přihlášení návrhu.
Autor vítězného návrhu poskytne vyhlašovateli souhlas výhradně ke všem způsobům užití a v neomezeném rozsahu.
Nemusí být vybrán žádný soutěžní návrh.
Přihlášením návrhu jeho autor souhlasí s výše uvedenými body.

Uzávěrka soutěže:

Návrhy lze posílat do 31.5.2011 do 18hod.

Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže. Vyhlašovatel zveřejní výsledek soutěže na svých webových stránkách.

 

Vyhodnocení a vyhlášení výsledků:

Vítěz bude odměněn finanční částkou 1 500Kč.

Vítězi soutěže vznikne dnem doručení výsledků soutěže povinnost uzavřít s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu licenční smlouvu dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Touto smlouvou vítěz soutěže postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití loga. Odměna bude vítězi vyplacena po podepsání smlouvy.

 

Kontaktní osoba:

Mgr.Ing. Ladislav Nádvorník

Tel. 603845460