Vyhlašujeme 8. ročník výtvarné soutěže "Namaluj svého anděla".

Téma letošního ročníku: Anděl cestovatel

Soutěží se ve třech kategoriích:
I. kategorie: děti předškolního věku
II. kategorie: žáci 1. stupně ZŠ
III. kategorie: mládež 2. stupně ZŠ, studenti a dospělí

Obrázky ve formátu A3, A4 nebo výrobky z textilu, keramiky i jiných materiálů doručte osobně nebo poštou do 15. ledna 2020 na adresu organizátora soutěže:
Salesiánské středisko Štěpána Trochty, Rovná 277, 415 01 Teplice.

Obrázek či výrobek musí být z rubu označen: jméno autora, kategorie, třída nebo věk a kontakt pro případné předání cen: škola, e-mail, telefon, poštovní adresa. S těmito údaji bude nakládáno podle zásad GDPR.

Nejlepším třem autorům v každé kategorii, budou věnovány ceny, které do soutěže věnuje společnost SIMPLY-T.

Výtvarná díla po ukončení soutěže vystavíme, obdarujeme jimi nemocné a seniory, vyzdobíme veřejné místa apod.

Kontakt: Hana Machová, 603 515 077, hana.machova@teplice.sdb.cz