Vyhlašujeme 9. ročník výtvarné soutěže "Namaluj svého anděla"

Téma 9. ročníku: Náš domácí anděl

Termín předávání obrázků: 2. 11. 2020 – 15. 1. 2021

Soutěžní kategorie:

  • I. kategorie:                       děti předškolního věku
  • II. kategorie:                      žáci 1. stupně ZŠ
  • III. kategorie:                    žáci 2. stupně ZŠ, studenti a dospělí

Účastníci se mohou přihlásit i samostatně, není třeba souhlas školy.
Obrázky ve formátu A3, A4 nebo výrobky z textilu, keramiky i jiných materiálů doručte poštou do 15. ledna 2021 na adresu organizátora soutěže:

Salesiánské středisko Štěpána Trochty, Rovná 277, 415 01 Teplice.

Obrázek či výrobek musí být z rubu označen:

  • soutěžní kategorie
  • jméno autora
  • škola, město
  • kontakt, tj. telefon a e-mail

Se všemi údaji bude nakládáno podle zásad GDPR. Účastí v soutěži souhlasíte se zveřejněním výherců (jméno, škola a město).

Vítězným autorům v každé kategorii, budou věnovány ceny, které do soutěže věnuje společnost: https://simply-t.cz

Soutěž Namaluj svého anděla vznikla v roce 2012 v Salesiánském středisku v Teplicích, které nabízí program pro děti a mladé lidi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Do středisek se můžete přijít jen podívat, popovídat si nebo využít pestrou nabídku činností: zájmové kroužky, sportovní aktivity, doučování, víkendové a prázdninové akce. 

Do prvního ročníku soutěže bylo přihlášeno 105 obrázků převážně teplických dětí. V loňském roce bylo přihlášeno 705 obrázků a výtvarných děl z 64 škol a zařízení pro děti i jednotlivců z celé republiky. Výtvarná díla po ukončení soutěže vystavíme, obdarujeme jimi nemocné a seniory, vyzdobíme veřejné místa apod.

Křesťanská tradice chápe anděla jako duchovní bytost – osobu bez hmotného těla. Jeho hlavní vlastností je, že je ze své podstaty dobrý.
V minulosti byli andělé pro výtvarníky inspirací k vytvoření mnoha uměleckých děl – především jako ochránci a nositelé dobrých zpráv. Současný člověk má na mnohé skutečnosti jiný pohled. Soutěž nabízí příležitost ztvárnit svoji představu anděla na dané téma.

Výsledky předchozí ročníku: Anděl cestovatel

Vernisáž vítězných obrázků z 8. ročníku byla naplánována na tento týden do Domu kultury v Teplicích. Výstava se z pochopitelných důvodů neuskuteční, plánujeme pozdější termín.

Kontakt: hana.machova@salesianiteplice.cz, tel. 603 515 077