Vyhlašujeme soutěž Namaluj svého anděla

Křesťanská tradice chápe anděla jako duchovní bytost – osobu bez hmotného těla. Jeho hlavní vlastností je, že je ze své podstaty dobrý. V minulosti byli andělé pro výtvarníky inspirací k vytvoření mnoha uměleckých děl –  především jako ochránci a nositelé dobrých zpráv. Současný člověk má na mnohé skutečnosti jiný pohled. Nabízíme vám příležitost ztvárnit svoji představu anděla.

Podmínky soutěže:

Soutěž se zahajuje 1. prosince 2012 a trvá do 31. ledna 2013, kdy je možné zasílat soutěžní díla na adresu organizátora soutěže (později odeslaná díla nebudou do soutěže zařazena):

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže
Bc. Stanislava Schöpková
Rovná 277
415 01 Teplice

 

Povoleny jsou všechny techniky.

Každá práce musí být na zadní straně obrázku čitelně označena údaji o autorovi a jeho práci = název práce, jméno a příjmení autora, věk, adresa, e-mail a telefon.

Všechna zaslaná díla a další informace budou zveřejněna na facebookových stránkách Salesiánského střediska Štěpána Trochty v Teplicích. Nejlepší díla – vždy první tři, ze všech soutěžních skupin – budou vystaveny v Jazz clubu Teplice od   8. 2. 2013 – 28. 2. 2013. Dále budou nejlepším třem autorům (taktéž ve všech soutěžních skupinách) věnovány hodnotné ceny, které jim budou osobně předány dne 8. února 2013 ve 14:00 h v Salesiánském středisku Štěpána Trochty v Teplicích – Proseticích, ulice Rovná 277.

Pokud se výherce nedostaví, ceny zašleme poštou.

Kategorie:

I.                   do 7 let
II.                 8 – 14 let
III.              14 – 18 let
IV.              18 a více let