Výlet do Mstišova

pro rodiče a děti z Klubu Předškolák

Akce byla určená pro rodiče s dětmi. Zúčastnilo se jí celkem osm dětí, ale jen dvě maminky. Děti se v oboře podívaly na zvířátka, některé si i pohladily a popovídali jsme si o nich. Pak jsme měli v plánu jít  na dětské hřiště, které je součástí obory, to bylo ale rozbité a tak jsme se místo toho zdrželi déle u zvířátek. Než nám jel autobus zpátky, podívali jsme se ještě k rybníku na ryby. Dětem se akce líbila a počasí nám naštěstí přálo.