Výroční zpráva 2016

Drazí přátelé, vážení tepličtí spoluobčané, již tradičně můžete společně s námi otevřít výroční zprávu Salesiánského střediska Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže.

Celý rok 2016 byl opět ve znamení bohatého střediskového života. Samozřejmou součástí naší práce byla realizace výchovných a vzdělávacích aktivit, nabídka nízkoprahového zařízení, volnočasových činností pro děti a mládež a aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Pro širokou veřejnost jsme připravili sportovně vzdělávací akce, výtvarnou soutěž Namaluj svého anděla, Herní festival, Den otevřených dveří na Luně či Proč je Velký pátek svátek. V březnu mezi nás zavítali sourozenci Sabina a Dalibor Slepčíkovi, jejichž vystoupení sklidilo mezi našimi dětmi veliký úspěch. Ještě jednou jim velice děkuji za ochotu. Novinkou roku 2016 je maskot střediska Sawy, beránek a kamarád, který nás provází celoroční hrou.

V závěru roku nám Statutární město Teplice dalo dárek ve formě dalších prostor ve středisku v Proseticích. Zvýší se samozřejmě naše náklady, ale také se zlepší podmínky našich klientů, zaměstnanců i dobrovolníků. Prostory jsme pracovně nazvali: sálek, kuchyňka konzultační místnost. Vznikne místo pro tanec, cvičení a společné akce. Kuchyňku využijeme pro nácvik domácího hospodaření a kroužek vaření a konzultační místnost bude sloužit převážně službám pro rodiny s dětmi pro asistovaný kontakt a individuální rozhovory či poradenství.

Naším cílem je vzdělávání i využití volného času, máme hodně nápadů, které směřují k tomu, aby se dětem a mládeži v našem městě lépe žilo, abychom si více uvědomovali naše spojení s místem, kde žijeme a abychom vytvářeli a upevňovali svoje kořeny v něm. Naší vizí je, aby z dětí vyrostli poctiví občané a dobří lidé.

Děkuji všem spolupracovníkům, institucím, dárcům a ostatním podporovatelům za pomoc, které se nám dostává.

Šťastné dny a pěkné “střediskové” čtení vám přeje

Vendulka Drobná, ředitelka

Výroční zpráva 2016 Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže.pdf