Výstava obrázků ze soutěže Namaluj svého anděla pro Jana Boska

Od pátku 30. ledna je ve 3. patře teplického nákupního centra Fontána k vidění výstava obrázků, které zaslaly děti do soutěže „Namaluj svého anděla pro Jana Boska“. Salesiánské středisko Štěpána Trochty a Římsko-katolická farnost Teplice jako organizátoři soutěže uspořádali u příležitosti vernisáže těchto obrázků zábavné soutěžní odpoledne, kterého se zúčastnily desítky dětí i jejich rodičů. Výstava potrvá celý měsíc až do konce února.

Známý teplický žonglér Radim Lůžek děti pobavil svými triky s diabolem, o hudební vystoupení se postarali rapper Feddy z prosetického střediska a rapper Andrej z teplické konzervatoře, zpěvačka Lucie s kytaristou Milanem a kapela složená z dětí, které navštěvují salesiánské středisko v Proseticích. Scénku ze života Jana Boska si připravila mládež z teplické farnosti. Děti mohly zkusit procvičit své schopnosti v nejrůznějších disciplínách: hod míčkem do andělského košíku, navlékání korálků, překážková dráha nebo například skládání obrázku anděla.

„I v dalších měsících připravujeme podobné programy pro veřejnost, zejména pro děti a rodiny,“ popisuje plány ředitelka salesiánského střediska Vendulka Drobná. „Na jaro máme připraveno několik akcí pro veřejnost. V březnu si připomeneme 110. výročí narození Štěpána kardinála Trochty, další akce je nachystána 3. dubna 2015 na Velký pátek do centra Teplic. Formou drobných her si děti připomenou velikonoční příběh ukřižování Ježíše Krista.“   Více informací o připravovaných akcích je možné nalézt na www.teplice.sdb.cz.

Výtvarná soutěž „Namaluj svého anděla pro Jana Boska“  

Třetí ročník výtvarné soutěže vyhlásilo Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže v listopadu 2014. Tento ročník se koná u příležitosti výročí 200 let narození italského katolického kněze, světce, významného pedagoga a zakladatele salesiánů Jana Boska, který žil v 19. století (1815-1888). Salesiáni Dona Boska se věnují výchově mládeže po celém světě.

Do výtvarné soutěže se mohli zapojit děti i mladí lidé ve věku od 3 do 26 let. Obrázky bylo možné do soutěže posílat do konce prosince 2014. Soutěže se zúčastnilo 376 dětí z různých základních, mateřských škol i jiných institucí, např. ZŠ Nové Lázně (Teplice), ZŠ Jaroslava Pešaty (Duchcov), ZŠ A. Sochora (Duchcov), ZŠ Kamenická (Děčín), ZŠ M. Švabinského (Teplice), ZŠ Zabrušany, NZDM Záplata (Most), výtvarná dílna pí. Barabášové (Teplice) aj.

V minulosti byli andělé pro výtvarníky častou inspirací k vytvoření mnoha uměleckých děl. Zpravidla jsou chápáni jako duchovní bytosti, které do našeho světa přinášejí dobro. „Stejně jako v předchozích ročnících soutěže jsme byli velmi zvědaví, jak si postavu anděla představují právě děti,“ uvedla ředitelka SSŠT Vendulka Drobná.

Soutěž byla rozdělena do třech věkových kategorií: do 7 let, 8-14 let a 15-26 let. Povoleny byly všechny výtvarné techniky. „O vítězích jednotlivých kategorií rozhodovala tříčlenná komise. Ocenění autoři si odnesli poukázky na nákup výtvarných pomůcek podle vlastního výběru v hodnotě až 300 Kč,“ objasňuje podrobnosti soutěže Bc. Stanislava Schöpková, koordinátorka soutěže. Odměny byly předány vítězům soutěže během vernisáže výstavy.

Organizátoři soutěže děkují OC Fontána Teplice za poskytnutí prostor pro uskutečnění výstavy a její propagaci.

Fotografie z vernisáže si můžete prohlédnout v přiložené galerii zde

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE:

I.        KATEGORIE

1. MÍSTO         DŘEVĚNÝ MATYÁŠ, VÝTVARNÁ DÍLNA (TEPLICE)

2. MÍSTO         WÁGNEROVÁ TEREZA, ZŠ A. SOCHORA (DUCHCOV)

3. MÍSTO          PETLANOVÁ    EMA, VÝTVARNÁ DÍLNA (TEPLICE)
  

II.      KATEGORIE

1. MÍSTO           TYLOVÁ ANNA, ZŠ KAMENICKÁ (DĚČÍN)

2. MÍSTO           VOVSOVÁ NELA, ZŠ KAMENICKÁ (DĚČÍN)

3. MÍSTO           SEJKOROVÁ DOMINIKA, ZŠ KAMENICKÁ (DĚČÍN)

 

III.    KATEGORIE

1. MÍSTO           SIEBEL SADIKI, ZŠ M. ŠVABINSKÉHO (TEPLICE)

2. MÍSTO           BAROŠOVÁ VIKTORIE, ZŠ M. ŠVABINSKÉHO (TEPLICE)

3. MÍSTO            KARCHŇÁKOVÁ KRISTÝNA, ZŠ M ŠVABINSKÉHO (TEPLICE)

 

SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ POROTY:

VAJGRTOVÁ LEONA KARLA, ZŠ NOVÉ LÁZNĚ (TEPLICE)

TYLOVÁ ANNA, ZŠ KAMENICKÁ (DĚČÍN)

HOYEROVÁ NIKOLA, ZŠ J. PEŠATY (DUCHCOV)

VENGRYNSKÁ LEA, ZŠ J. PEŠATY (DUCHCOV)

Vernisáž výstavy Namaluj svého anděla pro Jana Boska