Za pohádkou „O princezně, která ráčkovala“

V pátek 15.5. proběhla v Proseticích odměnová akce. Vydali jsme se s dětmi do Krušnohorského divadla na představení „O princezně, která ráčkovala“.

Na předchozím kroužku výtvarné výchovy děti vyrobily papírové květiny, které pak měly v divadle po představení možnost dát herci, který se jim v pohádce nejvíce líbil. Než jsme vyrazili, s dětmi jsme si přečetli, jak se v divadle mají chovat a jak mají být oblečené. Představení se všem moc líbilo a každý si vybral herce, kterému květinu daroval. Po skončení hry jsme se s některými herci vyfotili, takže všechny děti odcházely domů nadšené a už se těší, až půjdeme zase někdy do divadla.

Jiřina Tétauerová