Začátek přípravy na misijní dobrovolnictví se blíží - staň se dobrovolníkem i Ty!

O víkendu 11. – 13. října 2013 začíná příprava nového ročníků dobrovolníků salesiánského projektu Adopce nablízko. Ti budou po dobu měsíce až jednoho roku pomáhat v salesiánských dílech pro znevýhodněné děti v Indii, Mexiku, Bulharsku, Německu, Kongu a dalších zemích světa. Přihlašování stále probíhá!
Mladí lidé mezi 18 a 35 lety odjíždějí do světa v rámci projektu Adopce nablízko (program Cagliero – salesiánský volontariát), který realizuje 
Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA).
 
 V cílových zemích se dobrovolníci podílejí:
 

na výuce dětí, jejich doučování a formaci,
na přípravě volnočasových aktivit,
na pomoci s administrativou,
na celkovém projektu místní komunity salesiánů či sester salesiánek,
aj. – na výuce hry na hudební nástroje, výtvarné výchovy, kurzů.. (záleží na profilu dobrovolníka).

O zkušenostech a zážitcích salesiánských misijních dobrovolníků se dočtete ZDE.

Před odjezdem musí každý z dobrovolníků absolvovat povinnou přípravu. Sestává se z osmi víkendových setkání během školního roku a zkušební praxe v některém salesiánském středisku mládeže – více informací o připravných víkendech ZDE.

Podmínky účasti:

18 – 35 let,
zralá motivace,
zkušenost v práci s dětmi nebo alespoň touha ji získat během přípravy,
přiměřený zdravotní stav,
znalost jazyka dané země,
otevřenost k práci a životě v křesťanském prostředí.

Zájemci o přípravu na salesiánské misijní dobrovolnictví ve šk. roce 2013/14 se mohou hlásit přímo v e-learningu našeho nového kurzu. V něm je také umístěn vstupní dotazník a další potřebné informace. Klíč ke vstupu můžete získat na cagliero@sadba.org či tel. 732 951 497.