Základní kámen ve Staré Zagoře posvěcen - může se stavět

Tuto sobotu 26. října 2013 proběhlo v bulharském městě Stará Zagora slavnostní posvěcení základního kamene kostela a salesiánského střediska pro romské děti. Přítomen byl i papežský nuncius Janusz Bolonek, diecézní řeckokatolický biskup Christo Projkov, pravoslavný patriarcha, místní salesiánská komunita i děti z romské machaly.

Sobota 26.10.2013

Slavnostní svěcení základního kamene, STARÁ ZAGORA

Na fotce níže je pozemek, kde by měl stát nový kostel a salesiánské středisko. Dosavadní prostory jsou totiž pro současné potřeby tamních salesiánů již nedostačující. Nový pozemek je zhruba kilometr od centra města Stará Zagora, kde salesiáni sídlí. V pozadí vidíte romskou “machalu” – městskou čtvrť.

 ______________________________________________________________

Již od brzkého sobotního rána probíhaly ve městě Stará Zagora rozsáhlé přípravy na odpolední svěcení. Pozemek se čistil, stavěl se na něm velký stan a stojan pro základní kámen. Ruku k dílu přiložil opravdu každý. Na fotce níže vidíte v akci otce Jirku Svobodu (s kladivem) – ředitele tamní salesiánské komunity.

 ______________________________________________________________

Děti z romské machaly během sobotního dopoledne připravovaly scénku, nacvičovaly písně a také si krátily čas různými hrami.

 ______________________________________________________________

Také nás provedly po své domovině – romské machale, která je cílovým působištěm salesiánů ve Staré Zagoře.

 ______________________________________________________________

 Ve 13:00 již začlo samotné svěcení základního kamene. Na fotce vidíte papežského nuncia Janusze Bolonka (ve fialovém). Děti si na slavnost připravily scénku o symbolickém bourání mostů mezi dvěma bratry. Byla zima, všichni ale trpělivě poslouchali a sledovali obřad svěcení… 

 ______________________________________________________________

Děti poslouchaly též. Ale jen do té doby, než se na obzoru objevili místní bulharští animátoři s desítkami nafouklých balónků. To se děti neudržely a rozeběhly se za nimi..

  ______________________________________________________________

Po skončení obřadu svěcení dostali balonky už všichni. Nakonec jsme je všichni symbolicky vypustili do nebe.

  ______________________________________________________________

Odpoledne pokračovalo ve znamení oslav – všichni jsme se vydali do jedné z místních restaurací, kde jsme společně s dětmi dokončili oslavy výborným obědem.

V Bulharsku má Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) momentálně čtyři dlouhodobé dobrovolníky, které vyslala přes projekt Adopce nablízko. Magda Braunerová a Jana Petruchová pomáhají salesiánské komunité ve Staré Zagoře, Vojtěch Kolář a Karel Svoboda pak v Kazanlaku (město 35 km vzdálené od Staré Zagory). Všichni čtyři se zapojili do příprav slavností.

 ______________________________________________________________

A nakonec vám představujeme náš tým, který za SADBU do Bulharska vyrazil. Nahoře Matouš Bičák, který měl na starosti kameru (reportáže budou ke zhlédnutí do konce listopadu), dále zleva: Filip Mašek (fotky), Karla Fejfarová (rozhovory, reportáže) a Iveta Pešatová (rozhovory, reportáže).

Držíme palce celému salesiánskému dílu v Bulharsku!

Držte je s námi! 

A pomozte jim spolu s námi uskutečnit jejich sen – dostavit kostel i středisko pro romy.

Podpořte je ZDE (specifický symbol Bulharska – konkrétně stavby nového střediska ve Staré Zagoře – je 444).

Říjnový misijní zpravodaj z Bulharska ke stáhnutí ZDE.