Září v Proseticích

Vítáme vás v novém školním roce!

7.9 jsme otevřeli naše středisko po prázdninách v plném provozu Zahajovací diskotékou. Díky přízni počasí se konala venku a zúčastnilo se jí cca 125 lidí – rodičů a dětí. Konaly se různé hry, například tanec pod laťkou, která se snižovala více a více k zemi, malování obrazů se zavřenýma očima, skládání jmen vedoucích z těl dětí nebo také soutěž o to, které družstvo sní nejdříve meloun. Zpestřit diskotéku nám přijeli hasiči s velkými auty, které si děti mohly prohlédnout i zevnitř. Konalo se také více pěveckých vystoupení a tanečních.

Další akcí, která se hned v září konala, byl program z projektu One. Na tomto projektu se podílí více salesiánských středisek.  Projekt je realizován formou her, které se dotýkají důležitých témat pro rozvoj mladých lidí (například: zaměstnání, finanční gramotnost, média…). Jako první jsme zvolili téma Komunikace. V tomto bloku jsme hráli např. hry na hluchoněmé lidi, aby děti poznaly, jaké to je, neslyšet. Další hry se týkaly společného rozhodování a spolupráce.

Ve středisku jsme také ze soboty na neděli přespávali. A to z důvodu nacvičení divadelní hry Malý princ, kterou budou hrát děti ze střediska při příležitosti narozenin našeho pana ředitele. Akce se povedla a děti dál pokračují v nacvičování.

 

Fotky z akcí najdeš zde

 

                                                                                                        Lucie Rupprichová