Získali jsme ocenění "Bezpečná organizace"

Na základě auditu realizovaného společností 2KConsulting bylo naše středisko oceněno certifikátem “Bezpečná organizace”. Ocenění získávají organizace, která splňují všechna pravidla pro ochranu osobních údajů (GDPR).

Získání tohoto ocenění přináší školským zařízením jako je naše středisko výhodu v podobě využití ochranné známky a zařazení mezi organizace, které z řad zaměstnanců, rodičů dětí a široké veřejnosti lze považovat za bezpečné i z hlediska tvorby a dodržování bezpečnostních pravidel a standardů, ke kterým se organizace zavázaly.

„Organizace, které toto ocenění získaly, budeme prezentovat jako příklady dobré praxe, protože opravdu splňují podmínky, které jsou dány zákonem a k této problematice přistupují zodpovědně. Zároveň věřím, že se do projektu zapojí i další organizace, protože spuštění projektu má mezi řediteli škol a školských organizací pozitivní ohlasy,“ vysvětluje ředitel 2KConsulting a garant projektu Bezpečná organizace Radek Kubíček. Více informací na www.bezpecnaorganizace.eu.